Yerel seçimlerin tarihi netleşti

Yerel seçimlerin tarihi netleşti

YSK’nın yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 2019 yerel seçimlerinin tarihi netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararı ile yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

YSK’nın konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı senenin mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden Mahalli İdareler Seçimleri’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, seçimlerde aday olabilmek için yasa gereği çekilmesi ya da görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme ya da görevlerinden ayrılma dileğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi maksadıyla yapılan çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Kararda, Anayasa’nın 76. maddesinde, hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, kamu kurum ve kurumlarının memur statüsündeki görevlileriyle yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve TSK mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacaklarının ve millet vekili seçilemeyeceklerinin hükme bağlandığı anımsatıldı.

2972 sayılı kanunun 17. maddesine göre, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle muhtarların yerel idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıkları belirtilen kararda, kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, TSK mensubu subay ve astsubaylar ile kamu kurumu özelliğindeki meslek kurumları ile sendikalar, kamu bankalarıyla üst birliklerin ve bunların üst kurumlarının ve katıldıkları teşebbüs ya da ortaklıkların yönetim ve denetleme kurullarında vazife alanların adaylığı konusunda bir hükme yer verilmediği anımsatıldı.

Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe yöneticilerinin, subay ve astsubaylar ile kamu kurumu özelliğindeki meslek kurumları ile sendikalar, kamu bankalarıyla üst birliklerin ve bunların üst kurumlarının ve katıldıkları teşebbüs ya da ortaklıkların yönetim ve denetleme kurullarında vazife alanların adaylığı konusunda 2972 sayılı kanunun 36. maddesiyle atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18, 19. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddelerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

“SEÇİM TARİHİNDEN 1 AY ÖNCE”

Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 18. maddesi uyarınca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe yöneticileri, subay ve astsubaylar ile kamu kurumu özelliğindeki meslek kurumları ile sendikalar, kamu bankalarıyla üst birliklerin ve bunların üst kurumlarının ve katıldıkları teşebbüs ya da ortaklıkların yönetim ve denetleme kurullarında vazife alanların seçimin başlangıç tarihinden 1 ay önce görevlerinden ayrılma dileğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varıldığı bildirildi.

2839 sayılı kanunun 18. maddesinde, görevden ayrılması gerekli olanlar ile alakalı genel kurala yer verildiği, Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacaklar açısından istisnaların 2972 sayılı kanunun 17. maddesinde sayıldığı belirtilen kararda, “İstisna hükmünde kendilerine yer verilmediğinden vazife yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gereklidir.” ifadesine yer verildi.

Aynı yasa maddesinde, aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma dileğinde bulunma” koşulunun getirildiği belirtilerek, bu koşulun istifa şeklinde ayrılmayla sınırlı olduğu, emeklilik sureti ile daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmediği, istifa ya da emeklilik sureti ile ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanıldığı vurgulandı.

Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine karar verildi.”

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.