Üniversitelilerin merak ettiği konu: Part-time çalışma

Üniversitelilerin merak ettiği konu: Part-time çalışma

İş Kanunu’na göre, işçi ve iş veren, ihtiyaçlarına uygun türde iş sözleşmesi yapabilir. Part time çalışacak işçiler için “kısmi süreli” anlaşma yapılır. Tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli anlaşma ise haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor.

Buna  göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi, tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

İşyerinde işçilerin özelliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye ya da tam süreliden kısmi süreliye geçirilme talepleri iş verence dikkate alınmak zorunda.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANIRLAR

Kısmi süreli veya çağrı üstüne iş sözleşmesiyle çalışanlar, diğer işçiler gibi senelik ücretli izin hakkından faydalanırlar. Part-time çalışan işçilere farklı muamele yapılamaz.

Kısmi süreli çalışanlar, hak ettikleri izinleri, kısmi süreli iş günlerinde çalışmamak sureti ile kullanırlar. Part-time çalışanların izin süreleri de normal çalışanlarla aynı. İşveren, senelik izin döneminin ücretini ödemek zorunda.

SİGORTALARI YAPTIRILIR

Part-time çalışanların da diğer çalışanlar gibi sigortalarının yaptırılması gerekiyor. Kısmi süreli anlaşma aylık ücret üstünden yapılmışsa, haftalık çalışma süresi dikkate alınmaksızın 30 günlük sigortalı bildirilir. Bu durumda ödenecek ücret de brüt asgari ücretten az olamaz.

Part-time çalışma sözleşmesi saat ücreti üstünden yapılmışsa bu durumda bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7.5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanacak gün sayısı üstünden pirim yatırılır. Hesaplama esnasında, 7.5 saatten az olan küsuratlar 1 gün kabul edilir.

Örneğin, 32.5 saat çalışan işçi 5 gün çalışmış gibi pirim ödenir.

İŞTEN ATILIRSA KIDEM TAZMİNATI ALIR

Kısmi süreli çalışanlar, kıdem tazminatı bakımından normal çalışanlarla aynı haklara sahip. Part-time çalışanın sözleşmesi iş veren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse, kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üstünden hesaplanır.

EKSİK GÜNLERİ TAMAMLAYABİLİRLER

Kısmi süreli çalışma sözleşmesine dayalı olarak ayda örnek olarak 12 gün pirim yatırılan kişi, eksik günlerini iki yolla tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde eksik günleri tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırıp, kalan 18 günün pirimini ayrıca öder. Dileyen eksik günleri ileride, emekliliğe yakın bir tarihte borçlanma yolu ile da tamamlayabilir. Yasada öngörülen pirim gününü erken doldurmak kimi durumlarda avantaj sağlayabiliyor. Bunu da dikkate alarak gelecekte borçlanma yapmak sureti ile eksik günler tamamlanabilir.

Eksik günlerini tamamlama konusunda bir detay daha bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta ile eksik günlerini tamamlayanlar, ücretin yüzde 3’ü oranındaki işsizlik sigortası pirimini de yatırırlar. Gelecekte borçlanma yapanlar işsizlik sigortası pirimi ödemek zorunda kalmazlar.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.