Tecavüzcülere HADIM Cezası

page_yargitay-tecavuzculere-v

Yeni çıkan yönetmeliğe göre cinsel suçlardan ceza alanlar hadım olmayıda göze alacaklar.Yönetmeliğe göre, cinsel suç işlemiş ve hüküm almış kişiler hakkında cezanın infazı esnasında veya koşullu salıverildikleri taktirde denetleme süresi içinde cinsel dileği azaltıcı tıbbı tedavi de dâhil önemli yaptırımlar getirilebilecek

Cinsel saldırı suçlularına, ‘kimyasal hadım’ olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, cinsel suç işlemiş ve hüküm almış kişiler hakkında cezanın infazı esnasında veya koşullu salıverildikleri taktirde denetleme süresi içinde cinsel dileği azaltıcı tıbbı tedavi de dâhil önemli yaptırımlar getirilebilecek. Yargı kararı ile getirilecek yükümlülükler arasında, “Tedavi maksatlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla birarada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak” da yer alıyor.

Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek duyulması durumunda bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için alakalı sağlık kurumuna sevk edilir. Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü Bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilir. Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında düzenlenecek protokol kapsamında ödenir. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilen hükümlülerin tedavileri mahkûm koğuşu bulunan devlet ya da üniversite hastanelerinde yerine getirilir. Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu salıverilen hükümlüler için ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilir.”

YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ OLURSA..

Yönetmeliğe göre hükümlüler, “Cezalarının infazı esnasında ve koşullu salıverildikleri taktirde denetim süresi içerisinde; yapılan çağrılara, düzenlenen programlara ve hazırlanan denetleme planına, tedavi ve iyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere, kararın infazı ve denetleme için belirlenen kurallara, infazın yerine getirilmesinde vazife alan personelin uyarı ve tavsiye edilerine uymak zorunda” olacaklar. Buna aykırı davranılması yükümlülüğün ihlali sayılacak.

Uyarıya karşın yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümlülerden cezaevlerinde bulunanlara disiplin cezası uygulanacak, bu durum koşullu salıverme kararlarında da etkili olacak. Bu yükümlülüklerin mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde yerine getirilmemesi durumunda ise hükümlü uyarılmayacak. Hükümlüler getirilen bu yükümlülüklere infaz hâkimliği nezdinde itiraz edebilecek. Bu şekilde şikâyet yoluna gidilmesi yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmayacak lakin infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkânsız sonuçların doğması veya uygulamanın açıkça hukuka aykırı olduğunu saptaması durumunda uygulamanın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilecek. Ağı denetleme süresi hak ederek salıverme tarihini geçemez. Yönetmelik hükümleri suça sürüklenen çocuklaraysa uygulanamayacak.

 Tıbbi tedaviye tabi tutulmak

Tedavi maksatlı programlara katılmak

Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak

 Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak

 Çocuklarla birarada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak

Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak

Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılan değişiklikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda verilecek cezalar belirlenmiş, uygulamaya ilişkin yönetmelik çıkarılması düzenlenmişti. Yasada belirtilen bazı durumlar hariç bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı esnasında ve koşullu salıverildikleri taktirde denetleme süresi içerisinde, şu tedavi ya da yükümlülüklerden bir ya da birkaçına infaz hâkimi tarafından karar verilmesi hükme bağlanmıştı:

 

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.