Sağlıkta yıpranma payının geriye dönük uygulanması için dava!

Sağlıkta yıpranma payının geriye dönük uygulanması için dava!

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak, yıpranma payının geriye dönük olarak düzenlenmesi ve insan sağlığını ilgilendirdiği halde, yıpranma payı alacaklar arasında gösterilmeyen branşların da yıpranma payına dahil edilmesini istediklerini anlatan Başkan Özdemir, “Ayrıca, Danıştay’a açtığımız davayla de tüm sağlık çalışanlarının hafta sonu çalışmalarının yıpranma payına esas kabul edilmemesi yönündeki SGK duyurusundaki maddenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açtık. SGK’ya yazdığımız yazı ile da, yaşanan problemleri ilettik, çözüm için çalışılması gerektiğini ifade ettik. Kamu Denetçiliği Kurumu’na da başvurarak, yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsaması ve geriye yönelik olarak verilmesini talep ettik. Söz konusu yazımızda, sağlık hizmetinin doğası gereği doğrudan insan yaşamını ilgilendiren hizmetler olduğu ve devamlılık arz ettiğinden bir çok riski barındırdığı için yıpratıcı kabul edildiğini ifade ettik. Sağlık çalışanları için verilecek fiili hizmet süresi zammı hakkının, senelerdir süregelen bir mağduriyetin de çözümünü sağlayacağını ifade ettiğimiz yazımızda, bunun için geriye dönük olarak da bu haktan faydalanılmasının sağlanmasının, yıpranma payının ruhuna uygun olacağını ifade ettik” şeklinde konuştu.

“Geriye dönük hesaplanmasını talep ettik”

Sağlık çalışanlarının senelerdir yıprandığını, tükendiğini, şiddete maruz kaldığını, radyasyon nedeniyle risk altında olduğunu ve enfeksiyon tehlikesi altında vazife yaptığını anımsattığımız yazıda, tüm bunların üstüne bir çizgi çekerek, geçmişte yaşanan yıpranmışlığı yok saymanın doğru bir yaklaşım olmayacağını kaydettiklerini anlatan Özdemir, “Ve yıpranma payının, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılından sonra geçerli olacak şekilde, geriye dönük olarak hesaplanmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığı’na yazdığımız yazıyla, yıpranma payı konusunda yaşanan mağduriyetlere ilgi çektik ve çözüm tavsiye edilerimizle taleplerimizi ilettik. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanabilmesi için insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunmasını şart koşulmuştu. Fiili hizmet süresi zammından sağlık hizmetleri sınıfında olan hangi unvanların faydalanacağı liste durumunda duyurulmuş, lakin liste incelendiği vakit bazı unvanların sağlık hizmetleri sınıfında koruyucu, teşhis ve rehabilite edici hizmette bulunmasına karşın listede yer verilmediği görülmüştü. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı listede yer alan unvanlar arasında sağlık hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri gibi unvanlara yer verilmedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nda Psikolog unvanında vazife yapan çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası’na sahip olması gerekmekte. Ancak Sağlık Bakanlığı uzun süredir Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası programının eğitimi ve sınavı yapılmamakta. Sınavın yapılmaması nedeniyle bu sertifikayı alamayanlar mağdur edilmektedir. Bakanlığa yazdığımız yazıda ayrıca, fiili hizmet zammından faydalanan unvanlar arasında sayılıp, farklı görevler yürüten enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi, kan alma hemşiresi, TİG birimi, Kalite Birimi gibi sağlık hizmetiyle ilintili birimlerde çalışan personelin bazı şehirlerde fiili hizmet süresi zammından faydalanamadığını bildirdik. Yazımızda ayrıca, sağlık çalışanlarının senelerdir talep ettikleri yıpranma payının uygulanmasına yönelik ayrım yapılmasının, çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olacağını vurguladık. Bahsedilen vazife ve unvanları yürüten sağlık çalışanlarının, başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlığın farklı alanlarında hizmet verdiğini vurguladığımız yazımızda, sağlık çalışanlarına, ihtiyaca binaen sene içinde kurum içinde farklı vazife ve nöbetler de verildiğini ifade ettik” şeklinde konuştu.

SGK’ya da problemleri ilettik

Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yıpranma payının uygulanmasında yaşanan sorunları, bir yazıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na da ilettik. Söz konusu yazımızda, yıpranma payına esas çalışma zamanları, geriye dönük uygulanmaması ve meslek ve unvanlarda yaşanan mağduriyetleri dile getirerek, çözüm için gerekli çalışmanın yapılmasını istedik. Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan gelecek yanıt doğrultusunda yukardaki hususlarla alakalı yasal süreç başlatılacaktır. Danıştay’a açtığımız dava ile, fiili hizmet süresi zammına yönelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Meslek Mensubu Sayılan ve İnsan Sağlığına İlişkin İşlerde Çalışan 4/C Sigortalılarının Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması Hakkında Duyurusunda yer alan “Ayrıca, bu sigortalıların bedava izinde geçen süreleriyle söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, senelik izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.” cümlesindeki “hafta sonu” günlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedik. Danıştay’a başvuru dilekçemizde, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği 7 gün 24 saat devam eden hizmetlerden olduğunu, hafta arası çalışmaların 08.00 – 17.00 mesai uygulamasına tabi olmadığı gibi, hafta sonunun da tatil olarak değerlendirilemeyeceğini kaydettik. Ayrıca, fiili hizmet süresi zammı uygulamasının mevzuat ve benzer uygulamalardaki temel esaslara aykırı ve sağlık çalışanlarını mağdur eden bölümlerinin iptalini istedik.”

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.