Sağlıkğa devrim gibi düzenleme

Sağlıkğa devrim gibi düzenleme

AK Parti, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti engellemeye yönelik düzenleme başta olmak üzere toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir çok düzenlemelerin yer aldığı 43 maddelik yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti’nin hekim milletvekillerinden Arife Polat Düzgün ve eczacı milletvekillerinden Mustafa Açıkgöz imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik içeriyor. Teklifte öne çıkan başlıklar şöyle:

İLAÇTA TEKEL KALKACAK

Türkiye’de ruhsatlı olmayan ya da ruhsatlı olup da piyasada bulunmayan, başta kanser ilaçları olmak üzere ilaçlar yalnızca Türkiye Eczacılar Birliği üstünden yurtdışından getirilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık bu tür ilaçlar TEB’in yanı sıra SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile da getirilecek.

Hastalıkları teşhis ya da tedavi ettiği beyanıyla herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını ya da reklamını yapanlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Medya üstünden izinsiz sağlık ürünü pazarlayanlara 300 bin lira ceza geliyor.

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım satımını yapanlar, alım satımına aracılık edenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kurumlarının, fiilin niteliği ve tekerrürü durumunda faaliyeti durdurulacak ya da faaliyet izni iptal edilecek.

Eşlerden biri ya da her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yolu ile çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak.

Canlıdan organ nakli; alıcının enaz iki yıldan beri evli olduğu eşiyle dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin enaz iki senelik evli olması şartı aranmayacak. Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

Eczacı olmayanların, eczacı sorumlu müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylelikle muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden sorumlu müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET UYGULAYAN YANDI

Teklife göre, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların karakoldan serbest kalmasının da önüne geçilecek. Sağlık kurum ve kurumlarında vazife yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlardan kuşkulu olanlar, kolluk görevlilerince yakalanıp gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek. Savcı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturulmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur ya da tanık olan sağlık çalışanının ifadeleri işyerlerinde alınacak.

TÜP BEBEĞE DESTEK YAŞI 40

Tüp bebek tedavisi için yaş haddi 39’dan 40’a çıkarıldı. Bu tedavi uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen tıbbi esaslar çerçevesinde yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş hekimler tarafından ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı tedavi uygulama merkezlerinde gerçekleştirilebilecek.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNE REKLAM YASAĞI

Televizyonda tütün ürünlerinin reklamı yapılmayacak ve görüntülerine yer verilemeyecek. Tütün ürünleri kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulacak. Paketlerin üstüne markanın logosu, simgesi ya da sair işaretleri konulamayacak. Yasağa uymayan işletmeler, 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.