Nihayet!Güvenli ve sağlıklı gıda için HAK

Nihayet!Güvenli ve sağlıklı gıda için HAK

Gıda güvenliği ve sağlığıyla ilgili endişeler sebebiyle önemi gün geçtikte artan “helal” akderitasyon ile alakalı Türkiye önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Kısa ismi HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu, helal uygunluk değerlendirme kurumlarını akredite etmek, bu kurumların ulusal ya da uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslar arası alanda kabulünü temin için çalışacak. Kamu tüzel karakterini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum özel bütçeli olacak.

YETKİLİ TEK KURUM OLACAK

Ticaret Bakanlığıyla ilgili kurum, Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kurumlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla alakalı kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak. HAK, uluslar arası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde vazife alacak ya da bu kurumların merkezi olarak hizmet verecek. İkili ya da çok taraflı karşılıklı tanıma uzlaşmaları imzalayacak olan HAK, akreditasyon kurumları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyonla alakalı kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak ve iş birliğinde bulunacak.

TÜRKİYE KARMASI GİBİ DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Ticaret Bakanı tarafından belirlenen bakanlık temsilcileri ile Türkiye’de değişik kesim ve sektörleri temsil eden 35 kurumun temsilcisi ile birlikte çalışacak. Türkiye karmasını hatırlatan Danışma Kurulu’ndaki dernek, birlik, oda, başkanlık, kurum, kurul, enstitü, meclisten oluşan tam listesi şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığı, BDDK, SPK, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TSE, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, YÖK, TİM, TOBB, DEİK, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, TESK, TZOB, TÜRSAB, MÜSİAD, TÜSİAD, TOROB, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en çok üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşacak.

BAŞKAN VE DÖRT ÜYELİ OLACAK

Kurumun organları, yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel sekreterlikten oluşacak. Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 sene süre ile görev yapacak. Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar atanabilecek. HAK’ın hizmet birimleri, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığıyla Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şeklinde olacak. Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurtdışında ofisler kurulabilecek.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.