Lozan iptal olur ve Ege adalarını geri isteriz

Lozan iptal olur ve Ege adalarını geri isteriz

Dışişleri Bakanlığı verileri ve güvenlik uzmanlarına göre Atina’nın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarması Türkiye’nin ekonomik ve askeri olarak Anadolu’ya hapsolması demek. Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasının fiilen Lozan uzlaşması ve Bern deklarasyonunun bozulması manasına geleceğini ilgi çeken Ergür şunları ifade etti: Lozan bozulursa, uluslar arası hukuka göre Türkiye’de Rodos ve 12 adaları, binlerce adacık hakkını gündeme getirir.

YUNAN GÖLÜNE DÖNÜŞÜR

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 6 mile göre Ege’nin yüzde 40’ına sahip olan Yunanistan, 12 mil uygulaması ile bu oranı yüzde 70’e yükseltecek. Ege’deki uluslar arası suların oranı yüzde 51’den yüzde 19’a düşecek. Ancak o yüzde 19’luk bölüme girmek ve çıkmak için gene Yunan karasularından geçmek gerekecek, Ege Deniz’i fiilen Yunan gölüne veya Marmara gibi bir iç denizine dönüşecek. Türkiye’nin kara suları ise, Ege’nin yalnızca yüzde 10’uyla sınırlı kalacak.

ALAN YÜZDE 8’E DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre, bunun hem askeri hem de ekonomik sonuçları olacak. Ege Denizi, dünya deniz ticaretinde Kara Deniz ve Akdeniz arasındaki önemli bir geçiş yolu. Ege’nin yeni çıkan doğalgaz ve hidrokarbon kaynakları açısından önemli rezervlere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması ile Türkiye askeri ve ticari gemilerini Ege’den geçiremeyecek ve adaların etrafındaki 12 mile göre ilan edilecek 200 millik ekonomik münhasır alanlar sonucunda Ege’de petrol ve doğalgaz araması, ayrıca balıkçılık bile yapamayacak. Türkiye, 6 mile Ege Denizi’nin yüzde 16.3’ünde kısaca 28 bin 126 kilometre karesinde DPAO ve diğer şirketlere petrol ve doğalgaz arama izni verebiliyor. Ancak Yunanistan’ın 12 mile çıkması halinde bu oran yüzde 8’e düşüyor.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN ENGELLERİZ

Uzmanlara göre Türkiye’yle Yunanistan arasındaki Ege’deki kara, deniz ve hava sahası Lozan uzlaşması ve Bern Deklarasyonu’yla belirlendi. Lozan’a göre iki ülkenin kara suları 3 mil ile sınırlı ve çok sayıda Kardak gibi adacığın mülkiyeti de atışma konusu. Bern uzlaşmasına göreyse Ege Denizi’nde karşılıklı olarak tarafların hakimiyet hak ve çıkarları teyit edilirken tek yanlı eylemlerden kaçınılacağı teyit edildi. Yunanistan’ın Ege’de tek yanlı olarak 12 mil uygulamasının Bern ve Lozan’ın fiilen devre dışı kalması manasına geleceğini kaydeden ASSAM strateji ve güvenlik uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, şunları ifade etti: “Lozan bozulursa, uluslar arası hukuka göre Türkiye’de Rodos ve 12 adaları, Ege’deki binlerce adacıktaki hakkını gündeme getirir. Türkiye’yle İtalya arasındaki uzlaşmaya göre bu adalar İtalyanların kontrolüne bırakılmıştı ve Türkiye’nin izni dışında Yunanlara bırakıldığı ve adanın yönetimi el değiştirdiği için uzlaşma bozulmuş ve Türkiye’nin uluslar arası hukuka göre hak öne sürme hakkı doğmuştur. Aynı şekilde Lozan’da sonuçsuz kalan Ege’deki yüzlerce adacık için de aynı şey bahis konusu. Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarması, Ege’nin bir Yunan gölüne dönüşmesi ve uluslar arası su kalmaması, Türkiye’nin Ege’yi ayrıca Boğazları kullanamaması manasına gelir. Bu ekonomik ve askeri olarak Anadolu’ya hapsolması manasına da gelir ki Türkiye her ne pahasına olursa olsun 12 mili engeller.”

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.