Kapatılması beklenirken kapasite artışı istendi

Kapatılması beklenirken kapasite artışı istendi

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde kurulan kalker ocağıyla kırma- eleme tesisi için 3 kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Mahallede yaşayan yurttaşlar ve çevreciler her defasında kararı yargıya taşıdı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi de, ‘ÇED gerekli değildir’ kararını, tesisin zeytinlik ve ziraat alanlarına yakın olduğu gerekçesi ile iptal etti. Vatandaşların faaliyetine son vermesini beklediği tesis sahiplerinden yeni bir hamle geldi. Germiyan’da dağların arasında kurulan kalker ocağıyla kırma- eleme tesisi için kapasite artırmak isteyen şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘ÇED olumlu’ belgesi için başvuruda bulundu. Şirket, kapasite artışının yanı sıra mobil konkasör, prefabrik beton elemanları, yıkama tesisi, andezit bazalt üretimi, asfalt plenti gibi ek tesislerin kurulması için de onay istedi.

Davanın avukatlığını yapan Şehrazat Mercan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne itirazlarını içeren bir dilekçe gönderdi. Mercan, dilekçesinde, tesis için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarının mahkemeden döndüğünü vurgulayarak, gene Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin emsal olan kararını anımsattı.

‘ZEYTİNLİKLERE 3 KİLOMETRE MESAFEDE KURULAMAZ’

Dilekçesinde, aynı mahallede bulunan bir başka kalker ocağıyla kırma ve eleme tesisi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararının Danıştay 14’üncü Dairesi’nce bozulduğunu ve mahkemenin kararında, “Faaliyete geçirilmesi düşünülen tesis için daha önce verilen ÇED olumlu kararının mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrasında, aynı yerdeki tesis için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’nun yenilenmesi ya da gerekli önlemlerin alınması gibi konuların, 3573 sayılı yasa hükümleri karşısında, işlemi hukuka uygun hale getirmeyeceği sonucuna ulaşılmakta” ifadelerine yer verdiğini anımsatan Mercan, mahkemelerin, zeytinliklere 3 kilometre mesafedeki tesisler için ‘ÇED olumlu’ ya da ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarının verilemeyeceğini yönünde bağlayıcı kararlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, bahsi geçen tesis için daha önce 3 kez verilen ÇED gerekli değildir’ kararlarının mahkemeden döndüğünü de anımsatan Mercan, dilekçesinde firmanın, ÇED olumlu karar isteğinin reddine karar verilmesini istedi.

ÇED OLUMLU KARARI TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Mercan, dilekçesinde, “Tüm bu mahkeme kararlarının beraber değerlendirilerek, belirtilen faaliyetleri içeren ÇED olumlu karar isteğinin reddine karar verilmesini, aksi hâlde, mahkeme kararlarının değerlendirmeye alınmaması ve 3573 sayılı kanunun emredici ve bağlayıcı hükümlerine aykırı karar verilmesi sebebiyle görevliler hakkında, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olmaları yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunacağımızı belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Germiyan Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, şimdi Ankara’da verilecek kararı bekliyor.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.