İTO’dan:’Kanser hastaları mağdur edilemez’

İTO'dan:'Kanser hastaları mağdur edilemez'

İstanbul Tabip Odası, kanser hastalarının ilaç bulamadığı gerekçesi ile Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Gerekçesi ne olursa olsun kanser hastalarının mağdur edilmesi tarafımızdan katiyen kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

Bütün dünyada önde gelen ölüm sebepleri arasında olan kanserin oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve kanser hastalarının tedavisinde ilaçların oldukça önemli yer tuttuğuna değinildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Ne var ki, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan sisplatin, metotreksat, vinblastin ve gemsitabin gibi en önemli ilaçlar uzun zamandır hem serbest eczanelerde, hem de bir çok kamu ve özel hastane eczanelerinde bulunmamaktadır. Oysa özellikle yaşami önemi haiz olan bu ilaçlar bir çok kanser çeşidinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ülkemize hammaddesi yurtdışından gelmekte ve tek bir firma tarafından üretilmektedir.

Son zamanlardaki ilaç yokluğunun sebepleri olarak yaşanan büyük hesaplı kriz, döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, enflasyondaki hızlı artış, hammadde sağlanmasındaki problemler nedeni ile üretim yapılamaması gösterilmektedir. Öte yandan fiyatları ve dolayısı ile kar miktarları “düşük” olan bu ilaçların kapitalist ilaç şirketleri ve insan yaşamı üstünde şekillenen ilaç “piyasası” için cazip görünmediği ve firmaların bu ilaçları üretmekte pek de arzulu davranmadıkları bilinen bir gerçektir. TTB ve Tabip Odaları olarak tüm ısrarlarımıza karşın Ne yazık ki Türkiye’de devlet ilaç üretimine girmemekte ve hastaları tamamen ilaç firmalarının insafına terk etmektedir.

Gerekçesi ne olursa olsun kanser hastalarının mağdur edilmesi tarafımızdan katiyen kabul edilemez.

Kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için sorun ivedilikle çözülmeli, yaşami önemi haiz bu ilaçlar âcilen temin edilmesi sağlanmalıdır.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.