İmar Barışı’nda Merak Edilenler

İmar Barışı'nda Merak Edilenler

          13 milyon yapının imar ve ruhsat sorunu çözülüyor. Başvuruların cuma günü başlayacağı imar barışında yurttaşlar konut için yüzde 3, ticari alanlar için % 5 oranında ücret karşılığında yapı kayıt belgesini alabilecekler. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden faydalanacak. İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular e-devlet üstünden yapılacak. İşte İmar Barışı’nda merak edilenler…

50 MİLYARLIK KAYNAK

         Çevreve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,imar barışı ile toplanacak rakamın yurttaşların göstereceği rağbete göre değişeceğini belirterek, “Toplamda 40-50 milyar civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. “Bu konuda tabi ki Hazine’nin adına yatacak para, Hazine’de gözükecek, kasada gözükecek. Oradaki dengeler konusunda kesinlikle maliye istifade edecek ama benim kişisel kanaatim şu; asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı, girişiydi. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor” ifadesini kullanan Özhaseki, daha sonra da mahalle bazında kentsel dönüşümü hedeflediklerini bildirdi. Özhaseki, 2017’nin sonuna kadar yapılan tüm yapılar için müracaat edilebileceğini, yurttaşın beyanının esas olduğunu, uydularla da izlenildiği için takibinin daha kolay yapılabileceğini vurguladı.

AF İLE BARIŞ ARASINDA FARK VAR

      İmar affıyla imar barışı arasındaki farka da ilgi çeken Özhaseki, şunları ifade etti: “Bizde bir yurttaş yapısını yıktığı vakit eski binasını aynen yapamaz. Belediyeye gidecek, mevzuat neyse, orda ne yazıyorsa yapacak. Sonradan yaptığı kaçak katları bir hak olarak kendisine verilmiyor. Mevzuata uyacak. İmar barışının özellikle imar affından farkı bu.”

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?

– E-Devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu var ise ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam

 alanları (Metrekare)

-Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

-Arsa/arazinin emlak vergisi birim kıymeti (İlgili belediyeden alınabilecek)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı.

-Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)

-Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı alternatiflerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

-Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?

        Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görecek. Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olacak. Başvurular e-devlet üstünden yapılacak. Her yapı için yalnızca bir belge düzenlenecek.

BELGE NE İŞE YARAYACAK?

      Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse veya tahsil edilememiş idari para cezası var ise iptal edilecek.

BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

         Yapı kayıt belgesi bedeli yapının bulunduğu arsanın emlak vergi kıymeti ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden hesaplanarak esas alınacak.

VATANDAŞLAR BELGE İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

          Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi kıymeti ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için % 5 oranında uygulanacak.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPILARIN TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SIRASINDA AYRICA ÖDENECEK BİR BEDEL VAR MI?

          Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bedel ödenecek. Bu bedel belge başvuru bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Buna göre, konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de 10 uygulanacak.

BU BEDELLER SABİT MİDİR?

        Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına kadar arttırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili.

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YANLIŞ BEYAN YAPILIRSA NE OLUR?

         Kayıt sisteminde beyan esas olmakla beraber yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç problemlerin yaşanması kaçınılmaz olacak.

KİMLER BELGE ALAMAZ?

           Boğaziçi deniz boyu şeridi ve öngörünüm bölgesi ve tarihi yarımadada bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyette bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üstünde bulunan yapılar, inşaat durumunda olup ikamet edilmeyen yapılar, herhangi bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği alakalı idare ya da mahkeme kararı ile tespit edilen yapılar ile hakkında yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

YAPI KAYIT BELGESİ İLE YAPIYA TAPU ALINIP, KAT MÜLKİ- YETİ KURULABİLECEK Mİ?

        Evet tapu alınabilecek. Satış işlemlerinde bu yapılar için kredi kullanılabilecek. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi tehlikeli alan uygulamasına engel olmayacak.

YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİDİR?

            Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına ya da kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belge düzenlenen yapıların, yenilenmesi halinde yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?

          Belgesi alınan yapıların, Hazine’ye ya da belediyelere ait taşınmazlar üstüne inşa edilmiş olması durumunda bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra belge sahipleri ile bunların kanuni ya da akdi haleflerinin talepleri üstüne bu taşınmazlar bakanlık ya da ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayic bedel üstünden doğrudan bunlara satılır.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.