ÇALIŞANLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI !

ÇALIŞANLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI !

Analık İzni ya da ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNCE BU İZİNLER 

Kadın işçi, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta çalıştırılamıyor. Çoğul hamileliklerde doğumdan evvelki 8 haftalık süreye 2 hafta daha ekleniyor. Ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belgeleyen anne adayları, doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışıp, kalan 5 haftayı doğum sonrası süreye ekletebiliyor. 

Erken doğumdaysa doğumdan önce kullanılamayan izinler, doğum sonrası iznine ilave etmek mümkün. Doğumda ya da doğum sonrasında annenin ölümü halinde, annenin doğum sonrası izinleri babaya kullandırılabiliyor. 

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine ya da evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten sonra sekiz hafta analık izni kullandırılabiliyor. 

Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerek görülürse arttırılabiliyor. 

3 ÇOCUKLU ANNEYE 6 AY SÜREYLE YARIM ÇALIŞMA 

Analık izninin bitiminden sonra çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için bayan işçiyle üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen bayan ya da erkeğe istekleri durumunda ‘ücretsiz’ yarım gün müsaade edilebiliyor. Bu süre birinci doğumda 60 gün; ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 güne çıkıyor. Bu süreler boyunca bayan veya erkek işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar olan sürece kısaca 22.5 saatinde izinli sayılıyor. Maden işçileri için haftalık çalışma süresi 37.5 saat olduğundan bunun yarısı olan yaklaşık 19 saat bedava izin yapılabiliyor. Çoğul hamileliklerde kısaca ikiz, üçüz gibi doğumlar için bu sürelere 30 gün ilave ediliyor. Engelli doğumda, hekim raporu ile belgelendirme şartıyla, yarım çalışma süresi 1 yıla çıkıyor. Ücretsiz izinden faydalan bayan işçi, bir yaşından küçük çocuğu için günlük 1.5 saat olan süt izninden ise faydalanamıyor. 

6 AYA KADAR DA ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Kadın işçiye ayrıca analık izninin bitiminden sonra 6 aya kadar bedava izin de verilebiliyor. Bu izinden gene üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen anne ya da babalar da faydalanabiliyor. 

İSTERSE ‘KISMEN’ ÇALIŞACAK

İşçi, bu izinlerden birinin bitiminden sonra isterse patronundan ‘kısmi çalışma’  talebinde de bulunabilecek. Kısmi çalışma işyerinde yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi kadar çalışıp, kalan sürede izinli sayılması manasına geliyor. Örneğin haftada 6 gün 45 saat çalışılan bir işyerinde, doğum yapan veya evlat edinen kişi, 4 gün çalışıp, 2 gün de ilave izin yapabilecek. Kısmi çalışma yapmak için, bedava iznin bitimini beklemek de gerekmiyor. Ancak işçinin kısmi çalışmaya başlamadan 1 ay önce patronuna yazılı olarak başvurması gerekiyor. 

Bu başvuruda haftanın her günü çalışılacaksa mesainin başlangıç ve bitiş saatlerinin; haftanın belirli günlerinde çalışılacaksa tercih edilen iş günlerinin de yer alması gerekiyor. 

ÇOCUK OKULA BAŞLAYANA KADAR

Kısmi süreli çalışma,  çocuğun mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir vakitde talep edilip kullanılabilecek. 

EŞİN BİRİ ÇALIŞMIYORSA BAŞVURULAMAYACAK ANCAK…

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma isteğinde bulunamayacak. Ancak;

a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane veya üniversite hastanesinden alınacak hekim raporu ile belgelendirilmesi,

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, hâllerinde bu şart aranmayacak. 

Ayrıca kısmi çalışma başvurusu esnasında aranan bu şartlar; sonrasında kaybedilse bile hak devam edecek. 

PATRON İTİRAZ EDEMEYECEK

Kısmi süreli çalışma isteğini iş verenin, işçinin başvuru tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde karşılaması ve bunu bir yazı ile bildirmesi gerekiyor. Patron, işçinin dilekçesine cevap vermez ise; işçinin isteği dilekçede belirtilen tarihte ya da bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlik kazanmış sayılacak. Patron, bu gerekçe ile işçinin işine son veremeyecek.

ÇALIŞMA GÜN VE SAATİNİ PATRON BELİRLEYECEK

Kısmi süreli çalışmanın mesai başlangıç ve bitiş saatlerini veya günlerini o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin isteği dikkate alınarak patron tarafından belirlenecek. 
İşçinin ücret ve paraya ilişkin diğer haklarıysa çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecek. 

BU İŞ YERLERİNDE PATRON KARAR VERECEK

Ancak alttaki işlerde çalışanlar için ‘kısmi çalışma’ izni için patron onayı gerekecek: a) Özel sağlık kurumlarında alakalı mevzuat uyarınca sorumlu müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam vakitli çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,b) Nitelikleri dolayısı ile sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri arkasına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen endüstriden sayılan işlerde, c) Nitelikleri dolayısı ile bir yıldan az devam eden mevsimlik, kampanya ya da taahhüt işlerinde,ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi sureti ile yürütülmesine özellikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

SENDİKALI İŞÇİLER 

Sendikalı iş yerlerinde kısmi süreli çalışma, toplu iş sözleşmesinde ayrıca gündeme getirebilecek. 

OKULA BAŞLAMADAN DÖNEBİLİR

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, çocuğu okula başlamadan tam süreli çalışmaya dönebilecek. Ancak o çocuk için bir kez daha bu haktan faydalanamayacak. Kısmi çalışmayı bitirmek isteyen işçi patrona bir ay önceden yazılı bildirimde bulunacak. 

YERİNE ALINANIN İŞİ SONA ERECEK

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden bitecek. Ama kısmi süreli çalışmaya geçen işçi, işten kendi dileğiyle ayrılırsa yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşulu ile fesih tarihinden sonra belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşecek.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.