Bakan Selçuk açıkladı:Eğitimde devrim gibi kararlar!

‘2023 Eğitim Vizyonu’nun ayrıntılarını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını ifade etti.Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Eğitimde devrim gibi kararlar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi.

Selçuk, “Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin sürücü belgesi ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız.” dedi.

“Okul mahalle spor klupleri” kurulacağını açıklayan Selçuk, şu şekilde konuştu: “Veriyi kullanmak siyaset geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

İÇERİK VE UYGULAMA

• Tüm okullarda Tasarım – Beceri Atölyeleri kuruluyor.

• Müfredat çocuklarımızın ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

OKUL GELİŞİM MODELİ 

• Tüm okullarda Tasarım – Beceri atölyeleri kuruluyor.

• Müfredat çocuklarımızın ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

• Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

• Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

• Sınavla talebe alan okullar aşamalı olarak azaltılıyor.

• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

• Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

• Sözleşmeli öğretmenlerin vazife süreleri kısalıyor. (3+ 1 yıl oluyor)

• Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

• Elverişsiz koşullarda vazife yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

• Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

• Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

• Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

• Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

• Başarılı öğretmenler yurtdışına gönderiliyor

• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

• Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

OKULLARIN FİNANSMANI

• Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

• Eğitim yardımseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

• Diğer bakanlıklarla işbirlikleri ile eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini artırmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

• Teftiş sisteminde kılavuzluk ile inceleme, araştırma ve tahkîkat birbirinden ayrılıyor 

• Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

• Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

• Psikolojik danışma ve kılavuzluk hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor

• Türk kültürüne has tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

• Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor. 

ÖZEL EĞİTİM 

• Özel gereksinmeli çocukların tesbiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

ÖZEL YETENEK

• Özel kabiliyetli talebeler için mevzuat çıkarılıyor

• Özel kabiliyetli talebelerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

• Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

• Özel kabiliyetli talebelerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

• Özel kabiliyetli çocuklar için müfredatta tercihli dersler geliyor.

• Özel kabiliyetlilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ 

• Yabancı dil eğitiminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

• Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslar arası sertifika olanağı sağlanıyor

• Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

• Yabancı dil eğitimi dijital platformları kuruluyor.

• Yabancı dile eğitiminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM 

• Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

• Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

• Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

• Dijital öğrenme gereçleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK 

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi mecburi eğitim kapsamına giriyor.

• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor. 

• Okul öncesi eğitimde kalitenin artırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

• İlkokullarda not yerine yetenek temelli değerlendirme geliyor.

• İlkokullarda teneffüs süreleri artırılıyor.

• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

• Eğitim kayıt bölgelerinde Okul – Mahalle spor klupleri kuruluyor.

• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

ORTAÖĞRETİM 

• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

• Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

• Çocukların ilgi kabiliyet ve mizaçlarına yönelik tercihli dersler geliyor.

• İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslar arası sertifika eğitimleri geliyor.

• Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

• Pansiyondaki yatılı talebelerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

• Ders çizelgeleri talebelerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

• Fen ve sosyal bilimler liselerinde vazife yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

• Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki talebelere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. 

• Ders çeşidi azaltılıyor

• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

• İmam hatip okulları ile üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

• Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

• Esnek ve modüler müfredat geliyor.

• Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

• Mesleki teknik eğitim talebeleri okurken çalışıyor.

• Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

• Millî savunma endüstri sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

• Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor. 

ÖZEL ÖĞRETİM

• Özel öğretim kurumları ile ilgili bürokrasi azaltılıyor

• Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

• Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

HAYAT BOYU ÖĞRENME

• Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

• Yetişkinlere 21. asır becerilerine yönelik farkındalık ve yetenek eğitimleri başlıyor.
• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

• Başta bayan ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgi verme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.