AİHM’den ‘Müslümanlar’ lehine karar

AİHM'den 'Müslümanlar' lehine karar

ÖNCE YEREL MAHKEME CEZASI
Avrupa’da İslam’a ve değerlerine yönelik sergilenen çirkin yaklaşımlara ‘dur’ diyecek hüküm verildi. Avusturya’da 2009’da düzenlenen ‘İslam’ın Temel Unsurları’ başlıklı seminere katılan 47 yaşındaki konuşmacı, peygamberimize hakaret eden ifadeler kullandı. Yerel mahkeme bahis konusu kişiye para cezası kesti. Yüksek mahkemeden de ret yanıtı çıkınca dosya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı.

‘ÖN YARGILARI KÖRÜKLER’
AİHM hassas konuda içtihat oluşturacak örnek karar verdi. Mahkeme heyeti oy birliği ile söz konusu hakaretin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesi kapsamında görülemeyeceğine karar verdi. Gerekçede “Kullanılan ifadeler Hz. Muhammed’e hakaret içeren saldırı olarak değerlendirildi. Bu tür başka saldırılar, önyargıları körükler ve dini özgürlüğü tehdit eder” denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturyalı bir bayanın Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yargıçların oy birliği ile alınan kararla alakalı AİHM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 yaşındaki Avusturyalının 2009’da Hz. Muhammed’e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce özgürlüğüyle ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliğiyle karar verildi. Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin kişi hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, “Kullanılan atışmalı ifadeler objektif atışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, önyargıları körükler ve Avusturya’daki dini özgürlüğünü tehdit eder” değerlendirmesine yer verildi.

KARARDA DİNİ DENGELER VURGUSU
Mahkeme açıklamasında ayrıca, Avusturya’daki yerel mahkemelerin, başvuruyu yapan E.S. isimli kadının sözlerini “geniş bir bağlamda, kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini ve kararda ifade özgürlüğü ile, ötekilerinin dini duygularının korunması ve Avusturya’daki dini huzurun korunması arasında dikkatli bir denge kurulduğunu” ifade etti. Ayrıca, yerel mahkemelerin kararlarında Muhammed Peygamber’in aleyhindeki ifadelerin objektif bir atışmada müsaade edilen limitleri aştığı ve İslam peygamberine karşı küfürlü bir saldırı olarak sınıflandırıldığı ve bunun da ön yargıları arttırıp, dini barışı tehlikeye atttığına hükmedildiği vurgulandı. Avusturya mahkemelerinin de kararlarla alakalı yeterli sebepler ortaya koyduğu ifade edildi. Öte yandan AİHM’in kararında verilen hükmün nihai olmadığı ve üç aylık süre içerisinde davanın Büyük Daire’nin önüne getirilebileceği de kaydedildi.

YARGI SÜRECİ 9 YIL SÜRDÜ
Avusturya’da 2009’da ‘İslam’ın Temel unsurları’ başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi, Hz. Muhammed’e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011’de Viyana Bölge Mahkemesi Avusturyalı bayanı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesi ile 480 euro para cezasına çarptırmıştı. Cezaya itiraz eden Avusturyalı E.S. davayı Yüksek Mahkemeye taşımış lakin mahkeme Hz. Muhammed’e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üstüne bahis konusu kişi davayı AİHM’e taşımıştı. E.S. AİHM’ye başvurusunda ‘yerel mahkemelerin, sözlerini ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmediğini, bu şekilde yapmış olsalardı sözlerini yalnızca değer yargıları olarak değil, gerçeklere dayanan değer yargıları olarak göreceklerini’ savunmuştu. E.S. İslam’a yönelik eleştirilerinin kamusal atışmaya katkı yapan objektif ve canlı bir atışma ortamında dile getirildiğini, İslam peygamberini hedef almadığını, dini grupların kamu kurumları olarak görülmesi ve bu nedenle de ağır eleştirileri hoş görmeleri gerektiğini” vurgulamıştı.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.