70 bin taşeronda kadro heyecanı

70 bin taşeronda kadro heyecanı

Taşeronluk sisteminin son uygulandığı yer olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) kadro süreci hızlanıyor. Buralarda sene sonuna kadar yapılacak sınavlarla beraber taşeronluk sistemi büyük oranda tarih olacak. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışanlar, kamuda sürekli işçi statüsüne geçirilecek. Karar sonrasındaysa KİT’lerde çalışmalar hızlandı. Kurumlarda sınava girmeye hak kazanan işçiler, yavaş yavaş netleşmeye başladı.

İKİ SENE ÇALIŞMA ŞARTI

KİT’lerde kadroya alınacak personelin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekecek. Bunun tesbiti için kurumlar, çalışanların sigorta başlangıç tarihini ve yaşını kontrol edecek. Kurumlarda sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazanmak için iki sene kesintisiz çalışma kriteri esas alınacak. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kadro kapsamına girecek işçilerin tesbiti maksadıyla yapılan işlemler, diğer kurumlarda da başladı.

KİT’lerde hangi kurumlarda taşeronluğun kaldırılacağı merak ediliyordu. Bu konu da netleşmeye başladı. Buna göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron işçi, sürekli işçi statüsüne geçme hakkını kazanacak. Öte yandan Anadolu Ajansı, Atatürk Orman Çiftliği ve TRT gibi KİT’lerde çalışan taşeronlar ise kapsam dışında kaldı.

ÖNCE FERAGAT

KİT ve bağlı ortaklıklarda kadroya alınacak personelin, taşeron olarak çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunması gerekecek. Ayrıca, iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak isteğinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini bildirmeleri gerekecek.

BAŞLICA KİT’LER

 Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ,Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Devlet Malzeme Ofisi,Elektrik Üretim AŞ,Enerji Piyasaları İşletme AŞ,Et ve Süt Kurumu,Eti Maden İşletmeleri,Makine ve Kimya Endüstri Kurumu,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Toprak Mahsulleri Ofisi,Türkiye Elektrik İletim AŞ,Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ,Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ,Türkiye Kömür İşletmeleri,Türkiye Taşkömürü Kurumu,Devlet Hava Meydanları İşletmesi,Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü PTT AŞ,TCDD ve bağlı ortaklıkları,Gayrimenkul Anonim Şirketi,Sümer Holding AŞ,Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ,Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Emekliliği gelenler kapsam dışı

KİT’lerde sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyenlerin, emeklilik hakkını kazanmamış olması gerekecek. Buna göre; sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998 ve öncesi bayanlardan 44 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998’den sonra olan bayanlardan 50 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 ve öncesi olan erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 sonrası olan erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden faydalananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6.8.2003 ve öncesi olanlar, “herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına” dair belge vermek zorunda. Bu yaş ve sigorta başlangıç tarihi kapsamına girmeyenlerden ise bir belge istenmeyecek.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.