15 Temmuz ve şehit çocuklarına üniversite hakkı

15 Temmuz ve şehit çocuklarına üniversite hakkı

Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin açıklaması:

12/09/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken yaşamını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler çalışanı ile 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim öğretim senesinde Ülkemizdeki (Türkiye’deki) yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocuklarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine ilişkin olarak altta yer alan usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programıyla aynı şartları (program isminin aynı olması, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlara, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili Türkçe, öğretim dili enaz %30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili enaz %30 yabancı dil olan programlarda), sağlayan ve öğrencinin devam edebileceği sınıfı bulunan programlara sahip yükseköğretim kurumlarına 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapılabilecek, ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecektir.

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer şehirlerde devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin devlet yükseköğretim kurumlarındaki programlara, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrencinin başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda devlet yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilecektir.

3. Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına 19 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında (Salı günü mesai bitimine kadar) başvuru yapabileceklerdir.

4. Öğrencilerin başvuru esnasında 3713 sayılı Kanunun yukarda belirtilen kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek alakalı yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gereklidir. Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin bahis konusu karar kapsamında olup olmadığının ihtiyaç duyulması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilebilecektir.

5. Öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi (e-devlet üstünden alınan öğrenci belgeleri kabul edilecektir.) ile eğitim gördükleri programın öğretim diline ilişkin belgeleri özel öğrenci olarak devam etmek istedikleri yükseköğretim kurumuna teslim edeceklerdir.

6. 3713 Özel öğrenci statüsünde başvuru yapılan yükseköğretim kurumları öğrencilerin yukarda yer alan şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları sağlayan ve bahis konusu karar kapsamında olduğu saptanan öğrenciler özel öğrenci olarak kabul edilecektir. Bu işlemler 2 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır (Sosyal Güvenlik Kurumundan durum teyidi gelmeyen öğrencilerin sunduğu belgelere göre işlemleri yürütülecek lakin durumlarının bahis konusu karar kapsamında olmadığı saptanan öğrencilerin özel öğrencilik işlemleri geri alınacaktır).

7. 3713 Özel öğrenci işlemleri için kontenjan kısıtlaması bulunmamakta olup yukarda yer alan şartları sağlayan tüm öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilecektir.

8. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere alakalı yükseköğretim kurumu tarafından anılan Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine ilişkin belge verilecektir. 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler bu belgelerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 16 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

9. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilenöğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

10. 3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden, devlet yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan
a) Programın öğretim süresi içerisinde olanların katkı payları Maliye Bakanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye aktarıldıktan sonra alakalı üniversite tarafından öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna aktarılacak,
b) Program süresini geçiren öğrenciler katkı payını özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyecek,
c) İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.

11. 3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen öğrencilerden vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumuna ödemesi gereken öğretim ücretini özel öğrenci olarak eğitim alacağı devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerin ödemesi gereken öğretim ücretleriyle ödeme koşullarına ilişkin özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından alakalı vakıf yükseköğretim kurumundan öğretim ücretleri öğrenilerek tahsil edilecektir.

12. Öğrencilerin 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerinde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından temin edecekleri transkriptlerini 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gereklidir.

13. 3713 özel öğrencilik işlemlerinde özel talebe olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu tarafından derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileriyle birlikte sayılarak intibakı yapılacaktır. Mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) ile öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacağı yükseköğretim kurumunun program müfredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak alması gereken dersler belirlenecektir.

14. Öğrencilerin transkriptinde yer alan ve başarılı olduğu tüm dersler kredileri ve ders adlarıyla birlikte aynen intibak ettirilecektir. İntibak ettirilen öğrencilerin mevcut AKTS Kredileriyle 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri programın toplam AKTS kredisi dikkate alınarak, alması gereken AKTS kredisi ve dersler belirlenecektir.

15. Öğrencilerin daha önce alarak başarısız olduğu dersler için 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından aynı dersin olması halinde aynı ders verilecek, olmaması halinde yeni ders belirlenebilecektir.

16. Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumunda bu eğitimlerin olması halinde devam edebilecek, olmaması halinde ise çift anadal ve/veya yan dal eğitiminden vaz geçmiş sayılacaklardır. Öğrenciler çift anadal ve/veya yan dal eğitimine devam etmesi durumunda, ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir.

17. Öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliğine tabi olacaktır. Eğitim öğretime devam etmek ve ders alabilmek için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun aradığı not ortalamasını sağlamaları gereklidir.

18. 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal tesisler, kütüphane, yurt vb. imkanlardan aynı şekilde faydalanacaklardır. Bu talebelerden farklı ücret alınamayacağı gibi diğer öğrencilerin faydalandığı imkanlar için sınırlama getirilemeyecektir.

19. 3713 özel öğrenci statüsünde öğretime devam edecek öğrencilere özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci belgesi düzenlenecektir.

20. Bu öğrencilere 2018-2019 bahar döneminden sonra talep etmeleri halinde transkript 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecektir.

21. Öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi halinde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.

22. Öğrenciler istedikleri taktirde 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumundan kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna geri dönebilecektir. Bu öğrenciler için de yukarıdaki intibak işlemleri uygulanacaktır.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.