TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Solunan oksijen ile akciğerlere giren Tbc mikrobunun neden olduğu, gerçek manada akciğerlerde yerleşen,ancak kan ve lenf yolu ile bütün bedene yayılabilen mikrobik, sepici, kronik bir hastalık türüdür.

TÜBERKÜLOZUN GÖRÜLME SIKLIĞI
Dünya nüfusunun 2’si Tbc mikrobuyla enfektedir. Dünyada her yıl 8,7 milyon kişi tüberküloza yakalanmakta, 2 milyon kişi bu hastalıktan vefat etmektedir.
Ülkemiz’de verem hastalığı insidansı binde otuz üstündedir. Hastalığın sık ortaya çıktığı ülkeler arasında bulunmaktadır.


TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR

Hastalığı yalnızca devam eden tüberkülozu olan insanoğlu  yayabilir.
Akciğer dışında başka bir organda tüberkülozu olan kişiler ile 15 gündür tedavi edilenler kolay olarak bulaştırıcı deyildir.

Tüberküloz damlacık yolu ile bulaşır. Hasta olanın aksırıklı öksürüğüyle havaya yayılan basiller kapalı bir mekanda uzun vakit benzer havayı soluyan sağlıklı insanlarca alınır.

Fakat mikrobu soluyan insanların hepsinde bu hastalık gelişmez.
Tüberküloz  soluduğumuz mikrop sayısına, mikrobun hastalık yapma gücüne, insanın direncine, bağışıklığının kuvvetine göre değişiklik arz eder. Hastalık tabak, bardak veya başka objelerle  bulaşmaz.


TÜBERKÜLOZ DA KİMLER RİSK ALTINDA?

Hasta olanla aynı ortamda  hayat sürmüş veya uzun vakitli temasta bulunmuş olan kişiler katiyetle risk altındadır.

  • Hastalığın çok görüldüğü ülkelere yolculuk edenler.
  • Bağışıklığı zayıflatan AIDS, kanser gibi sağlık problemlerine yakalananlar
  • Kalabalık halde yaşanan yurt, hastane, cezaevi gibi mekanlarda kalanlar
  • Beslenme düzeni sorunlu, kötü yaşamşartlarına sahip insanlar
  • Alkollü içecek ve madde bağımlısı insanlar


TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birkaç haftada durmadan kötü hale gelen geçmeyen öksürük,

  • Sebepsiz kilogram kaybı
  • Ateş ve geceleri terlemeniz
  • Alışılmamış yorgunluk ve kişinin kendini sağlıksız hissetmesi
  • Öksürükle birlikte kan gelmesi
  • Hastalık yavaş ve sinsice ilerler.


TÜBERKÜLOZ TANISI

İnsanın verem olduğu yalnız beden örneklerinde balgam, idrar, mide sıvısı, BOS, pleura periton sıvısı gösterilmesi ile söylenebilir. Kişiden alınan doku biyopsilerinde tüberküloza has farklılıkların gözlenmesi ile de teşhis edilebilir.

Aktif verem olan kişilerle yakın temasta olanlar ve birlikte yaşayanlara PPD Testi yapılır. PPD Testi,Tbs mikrobunu alıp almadığımızı gösterir, yalnız hastalığın göstergesi deyildir. Testin pozitif (+) çıkması, hastalık açısından incelemeyi gerektirir.

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

Zamanımızda bu hastalık iyileştirilebilir hale gelmiştir. Fakat günlük programlarda tedavinin uzun ve çok ilaçla yapılıyor olması hasta uyumunu zorlaştırmaktadır. Tedavi en asgari 6 ay olmak sureti ile hasta olanın haline göre 9 aya yada 1 ya da 2 yıla kadar uzatılabilir. Düzensiz ya da eksik yapılan tedavi ilaç direncini arttırır. Bu durumda hastalığın tedavisini zorlaştırır.

Türkiye de Verem Savaş Dispanserleri ücret ödemeden hastalığın tetkik ve tedavisini yapmaktadır.


BCG AŞISI TÜBERKÜLOZDAN KORUR MU?

BCG aşısı,çocuklarda kanla yayılan(milier) ve beyin zarını tutan(menenjit) verem gibi önemli hastalıkları engeller. Fakat yetişkinlerde hastalık için koruyucu tesiri yoktur.

TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
Tüberküloz hastalığı dünyada ve Türkiye de önemli bir Toplum  Sağlığı problemidir. Açıkcası bu hastalık eskisi gibi önemli bir ölüm nedeni olmasa da hastalığın kontrol altına alınamadığı toplumlarda, özellikle AIDS hastalığının da yaygın olduğu yerlerde görülme sıklığı bayağı fazladır. Korunma stratejilerinin başında,hasta olanların erken teşhisi, hızlı, tesirli şekilde tedavisi ve hasta insandan sağlıklı kişiye bulaşma yollarının önlenmesi gelir.


YAYILMA RİSKİ

Hastalığın, toplu taşıma araçlarını kullanmada veya günlük işlerle meşgu olmada bulaşma riski yok gibidir. Ayrıca verem olan çocukların hastalığı yayma ihtimali
çok düşüktür.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.