ŞÖKK nedir? ‘ŞÖKK ile geçti’ ne demektir?

ŞÖKK nedir? 'ŞÖKK ile geçti' ne demektir?
ŞÖKK, karnelerini alan bazı talebelerin karşılaştığı terimler arasında yer alıyor. Karne üstünde ŞÖKK ibaresini gören talebeler, web üstünde bunun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ŞÖKK ne demektir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merakla araştırılan konu ile ilgili bazı bilgiler

ŞÖKK, özellikle karne günü araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Genel olarak dönem içindeki eğitim öğretimin ilerleyişi için yapılan bir toplantıdır. Genel adı, Şube Öğretmenler Kurulu Kararı (ŞÖKK) olan toplantının sonucunda, talebelerin durumu ve dönemin ilerleyişine yönelik kararlar alınmaktadır. Not ortalaması tutmaması sebebiyle bir üst sınıfa geçemeyen talebeler için kararlar, ŞÖKK ile alınmaktadır.

ŞÖKK NEDİR? KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf düzeyinde, şube öğretmenler kuruluysa aynı şubede ders okutan öğretmenler ile kılavuzluk öğretmenlerinden oluşur.

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır.İhtiyaç hâllerindeyse eğitim kurumu müdürünün, alakalı müdür yardımcısının, kılavuzluk öğretmeninin veya sınıf/şube kılavuz öğretmeninin isteği ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesi ile toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.

(3) Kurullar; kasım ve nisan ayları içerisinde konu ile ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi
e-Kurul ve Zümre Modülü üstünden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi enaz 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçları ile da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre talebe velileriyle ilgili sınıfta/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında altta yer verilen maddelerden alakalı görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının aşama ve türleriyle sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil alakalı tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
a) Bir evvelki toplantıda alınan kararlar,
b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin alınması,
c) Derslerin öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talebelerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,
d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden talebelerin başarısının arttırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarının sağlanması maksadıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,
e) Eğitim kaynakları ile atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde faydalanma ve planlanma,
f) Okul çevre işbirliği,
g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanat içerikli ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, talebe klup ve topluma hizmet çalışmaları,
h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş yaşamına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,
j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

ŞÖKK nedir? ‘ŞÖKK ile geçti’ ne demektir?

E Okul Şök Karar Tutanağı

E Okul Şök Karar Tutanağı

Karnede Şökk Nedir Ne Anlama Geliyor

Karnede Şökk Nedir Ne Anlama Geliyor

Şok Nedir Ne Demektir

Şok Nedir Ne Demektir

Isıl Şok Nedir

Isıl Şok Nedir

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.