Şizofreni nedir, ne anlama geliyor?

Şizofreni ne demektir, ne anlama geliyor?
Şizofreni, dünyadaki bir çok insanın muzdarip olduğu bir hastalık. Psikiyatri ve psikoloji alanlarının konusu olan şizofreni, kişinin neyin gerçek, neyin hayal olduğunu anlayamadığı bir süreç, psikoz ana başlığı altında toplanan hastalıkların asli örneği. Peki şizofreni tam olarak ne demek?

Şizofreni; “bölünmek, yarılmak, ayrılmak, parçalanmak” ve akıl, ruh, huy, hissiyat” benzer belirtilere sahip bir takım psikolojik hastalıklardır. Hastalık, kavrama ve düşünme yetilerinde meydana gelen bozukluklara bağlı olarak kişinin davranışlarında da değişime, bozulmalara yol açar. Bu bozulmalar sonucunda şizofreni hastası, kendisini rahatsız etmeye başlayan dış dünyadan bağımsız, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi kendine yeni bir dünya kurmasına yol açar.

Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık ya da bölünmüş manasına gelen “şizo” (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl manasına gelen “frenos” (phrēn, phren- Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır. “Gerçek gerçeklik” normal, sıradan bir insanın kavramasına denk düşerken, “ikinci gerçeklik” sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, pek çok kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir.
Şizofreninin ömür boyu görülme sıklığı genel nüfusta %0,5-1’dir. Ancak kan bağı olan akrabaları arasında şizofreni hastaları bulunanlarda, şizofreni görülme sıklığı genel toplumdan daha yüksektir. Şizofrenide genetik faktörlerin rolü iyi tanımlanmış olmakla beraber, bu hastalık yalnızca kalıtımsal faktörlerin değil, bir çok koşulun bir araya gelmesiyle oluşur. Yani şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı oldukça kompleks bir hastalıktır.

Günümüzde şizofreni tedavisinde çok yönlü bir yaklaşım faydalı bulunmaktadır. Güncel tedavide temelde antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra psikoterapiler ve diğer psikososyal yaklaşımlara da başvurulmaktadır. Antipsikotik ilaçların şizofrenide dopamin varsayımını doğrular biçimde dopamin üstünden etki ettikleri düşünülmektedir. Hastalığın özellikle akut döneminde hastaların hastanede yatarak tedavi görmesi gerekebilir.

Birçok alttipi bulunan şizofreni çok değişik gidiş ve sonlanış gösteren süreğen bir bozukluktur. Şizofrenide hastalığın gidişi her birey için farklı biçimde gelişebilir. Hastalığın popüler kültürdeki olumsuz imajına rağmen, hastaların çok büyük kısmı tedaviden yarar görebilirler. Buna karşılık şizofreni hastalarının yaklaşık %25-30’unda, ne tür sağaltım yapılırsa yapılsın, bariz bir iyileşme görülmez ve bu hastalarda ciddi ölçüde yetiyitimiolabilir

 

Şizofreni nedir, ne anlama geliyor?

Şizofren Nedir Şizofreni Ne Demektir

Şizofren Nedir Şizofreni Ne Demektir

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.