Sahil Güvenlik uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
Uzman çavuş alımıyla bünyesinde kurbağa adam, serdümen, şoför, telsizci, aşçı, elektrikçi istihdamı sağlayacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ocak tarihinde başvuruları almaya başladı. En az lise mezunlarının başvuruda bulunabileceği uzman çavuş alımı süreci, 17 Ocak tarihine kadar devam edecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, bir çok gencin araştırdığı o ayrıntılar

Komutanlığı, için müracaatlar başlıyor. Komutanlığın web sitesi üstünden yayımlanan bilgilere göre 7 Ocak haftanın ilk günü saat 14.00 itibarıyla alınacak olan başvurular, 6 farklı branşta gerçekleşecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bir çok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için süreç başladı. Askerlik görevini yerine getirmiş ve getiriyor olan adayların başvuruda bulunabileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için müracaat tarihi 7 Ocak haftanın ilk günü saat 14.00’da başlayan başvurular, 17 Ocak tarihinde bitecek.. 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ÇAVUŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde uzman çavuş olarak vazife almak isteyen adayların alttaki şartları sağlaması gerekecek. İşte, o şartlar;

a. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak vazife yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gereklidir.),

ç. Askerlik görevini yapmış ya da yapıyor olmak

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisi üstünden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin
“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gerekmektedir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziksel kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavlarıyla mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

ğ. Askerî talebelik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak isdihdam edilmemiş olmak

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ya da zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar sebebiyle altı ay ya da daha fazla süreyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

i. Verilen ceza ertelense, alternatif yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse ya da affa uğrasa dahi, Devletin kişilikine karşı işlenen suçlar ile basit ve özellikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan ya da erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve onuru kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara arabozan karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarıyla askerlik hizmeti esnasında firar, amir ya da üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, arabozan, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi kişilikine gölge düşürmemiş askerliğinin onur ve onuru ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla ispatlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden sonra 3 gün içerisinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten sonra 1 ay içinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilogram oranları tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca www.sg.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarda belirtilen web adresinden arzu edilen bilgileri doldurmaları gereklidir.

Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, klavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının belirlenmesi halinde alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).

Başvurular; 07 Ocak 2019 günü saat 14.00’de başlayıp, 17 Ocak 2019 günü saat 14.00’de bitecektir. Tüm branşların ya da bazı branşların başvuru sayısında arzu edilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar ya da bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr web adresinden bilahare belirtilecektir.

Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından parola verilmektedir. Adaylar bu şifre ile başvuru boyunca “Aday Girişi” kısımdan sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar web üstünden başvurularını yaparken;

(1) Diploma ya da mezuniyet belgelerinin yalnızca ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(2) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (Askerlik sınıf/branş/ihtisasıyla başvuranlar için; üstünde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık adı mutlaka yazılı olacaktır), (e-devlet üstünden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu belirlenememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(3) Askerlik görevini yapmakta olanlar ya da sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı vazife yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık adını belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-16, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-17), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek (en az 640×480 piksel) sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde  görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır. 

g. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları halinde “Aday Girişi” kısımda bulunan “Şifremi Unuttum” kısımda T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi halinde adaylar kullanmış oldukları web tarayıcılarını güncellemeleri ya da diğer tarayıcılardan giriş yapmaları gereklidir. İdarece, adayların yazılı, sözlü ya da bilgi edinme başvurusu yoluyla yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine (www.sg.gov.tr web adresindeki başvuru programı hariç) cevap verilmeyecektir.

ğ. İnternet dışında posta yolu ile veya bizzat yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

h. Alım boyunca her türlü duyuru www.sg.gov.tr web adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir bildirim gönderilmeyecektir. www.sg.gov.tr web adresinden yapılacak duyurular resmi bildirim niteliği taşımaktadır.

SONUÇLAR 31 ARALIK SONRASI AÇIKLANACAK

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr web adresinden 31 Ocak 2019 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması halinde adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üstünden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçlarıyla adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

HANGİ SINAVLAR UYGULANACAK?

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçlarıyla birlikte bilahare bildirilecektir),
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki yetenek ve değerlendirme testlerine,
(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

YAZILI SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-11’de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

Meslek bilgisi yazılı sınavıysa adayların isdihdam edilecekleri branş ile alakalı ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçlarıyla birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

Adayların puanları 100 tam puan üstünden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını doğru yanıtlamak zorundadır).

Yazılı sınavlarla alakalı diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav emirinde açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en çok 30 dakika geciken aday sınava
alınacak olup, adayın geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmeyecektir.

SINAV VE MÜLAKAT SÜRECİ HAKKINDA TÜM DETAYLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.