Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
Moğol İmparatorluğu, tarihin en başarılı imparatorluklarının biridir. Moğol İmparatorluğu, öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilaları ile dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır. Peki, Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Cengiz Han, Moğol kumandan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu’nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya’daki tüm göçer bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı.

Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin’deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan’daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran’daki Harzemşahlar ile Kafkasya’da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak’taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üstüne yapılan seferler sonucunda Pasifik Okyanusu’ndan Hazar Denizi’ne ve Kara Deniz’in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak Meritokratik (liyâkata bağlı) bir ordu meydana getiren Cengiz Han’ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde, kurduğu posta teşkilatı ve ajan ağıyla istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutar. Seferleri sonucunda, bir çok kent tahrip olmuş ve milyonlarca insan da katledilmişti lakin Cengiz Han Yasası ismi ile metinleştirilen kurallar ile işkenceyi yasaklayıp, zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına, hangi milletten olursa olsun aralarında bir ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmesi ve vergiden muaf tutulmalarını yasalaştırmıştır[1] Cengiz Han, halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli bahşıları baş kenti Karakurum’a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfabesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir.

1227 senesinde Kuzey Çin’deki Tangutlar üstüne çıktığı sefer sırasında rahatsızlanarak yaşamını kaybetti. Kurmuş olduğu imparatorluk zamanımızda Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üstüne yayılmış vaziyette olup ölümünden sonra, oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek, insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline geldi.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.