Mobbing ne demek?

Mobbing ne demek?
Mobbing sözcüğü iş yaşamında vakit zaman gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Peki, mobbing ne demek? İşte, iş yaşamında belirli vakitlerde gündeme gelen mobbing hakkında bilinmesi gerekenler

veya bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye ya da başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme ya da sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden manasıyla yıldırma ya da iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır. 

MOBBİNG KELİMESİNİN TARİHÇESİ

Mobbing kelimesi önceleri çocukların birbiri ile olan zorbalık ilişkilerini tanımlamakta kullanılmıştır. İşyerlerinde de 1950-1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar, mobbingin yalnızca çocuklar arasında yaşanmadığını ortaya koymuştur.

Mobbing duygusal bir saldırıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yolu ile herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak maksadıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin terbiyesiz ve zararlı bir davranışın hedefi olması ile başlar. İşveren ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar.

Bir araştırmaya göre mobbing, kâr maksadı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık sektöründe daha yaygındır. Yüksek işsizlik oranları ve dolayısı ile çalışanın değersiz görülmesi mobbingin artmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak her işyerinde ve her türlü kuruluşta rastlanabilir. Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu işyerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği arttırmak, refleksleri şartlandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.