Interpol nedir?

Interpol nedir?
Merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) en büyük uluslar arası adli polis teşkilatıdır. 1923 senesinde uluslararası polis işbirliği sağlamak maksadıyla kurulmuştur. İşte, Interpol hakkında ayrıntılar…

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (ICPO-INTERPOL) en büyük uluslar arası adli polis teşkilatıdır. Uluslararası düzeyde suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının belirlenmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesiyle uluslararası organizasyon olan Interpol’e üye ülke sayısı günümüz itibarıyla 190’dır. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.

20.Yüzyılın başlarında uluslar arası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler, bu alandaki mücadelenin uluslar arası işbirliği düzeyinde yürütülmesini gerekli kılmıştır.

Ülkeler, uluslar arası suçlularla ve özellikle organize suç gruplarıyla mücadelede başarılı olabilmenin tek yolunun, aralarındaki işbirliğinden geçtiğini manasış ve bunun sonucunda suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin polis teşkilatlarınca münferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesine ve bu alanda sıkı ve sürekli bir işbirliği kurulması kanaatinin yaşama geçirilmesine ihtiyaç duymuşlardır.

Interpol diplomatik ilişkiler olmayan ülkeler arasında dahi polis işbirliğini kolaylaştırmayı maksatlamaktadır. Yürütülen polis işbirliği faaliyetleri ülkelerin kendi kanuni mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun olarak devam ettirilmektedir. INTERPOL Ana Tüzüğü her türlü siyasi, askeri, dini ve ırki içerikli eylemlerin Interpol üstünden yürütülmesi yasaklanmıştır.

1956 senesinde Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve halihazırda geçerliliğini koruyan INTERPOL Ana Tüzüğü’nün 2. Maddesine göre, Interpol Teşkilatı’nın kuruluş maksadı;

“Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak ve adi suçların önlenmesiyle bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.” şeklinde açıklanmıştır

Interpol Ana Tüzüğün 3. Maddesine göre de:

“Teşkilatın politik, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamen yasaklanmıştır”.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.