İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır sözünü söyleyen Rus yazar kimdir?

İnsanın herşeyden bezmesi çağdaş bir hastalıktır sözünü söyleyen Rus yazar kimdir?
Rus roman ve oyun yazarı Gogol, ‘İnsanın herşeyden bezmesi çağdaş bir hastalıktır’ sözlerinin sahibidir. Rus yazar Gogol’un en bilindik eseriyse Ölü Canlar’dır. Gogol orta halli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak Ukrayna’da Soroçinski köyünde dünyaya gelir. Gogol’un çocukluğu köy yaşamıyla ve yoğun Kazak kültürü tesirinde geçer. Bu yaşamın tesiri ileride yazacağı eserlere de yansıyacaktır.

, gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duyar. 1828’de Petersburg’a gider. Orada memur olmayı ve bir şekilde geçinmeyi umar lakin işler umduğu gibi gitmez. Gogol, Petersburg’dan Almanya’ya gider lakin orada da parası bitene kadar kalabilir. Tekrar Petersburg’a dönüp iş arayan Gogol bu sefer çok düşük bir maaşla da olsa devlet memuru olarak çalışmaya başlar. Bu görevden de bir yıl sonra ayrılır.

PUŞKİN’İN YAKIN ARKADAŞI

1809 senesinde günümüz Ukrayna topraklarında yer alan Veliki Soroçintside doğmuştur. Gogol, 1836’da Puşkin’in çıkardığı Sovremennik adlı dergide, yergili öykülerinin en keyiflilerinden biri olan Araba’e keyifli ve iğneleyici bir üslûpla yazılmış gerçeküstücü öyküsü Burun’u yayınlar.

Yazar, yazı sanatında büyük ölçüde Puşkin’in tesiri altındadır. Öyle ki, onun eleştirileri ve telkinleri olmadan yazamayacağını düşünür. Yazarın Puşkin’le olan arkadaşlığı, onu aldığı acımasız eleştirilerden de koruyan en büyük güçtür.

Gogol’un ilk ciddi ve ilgi çeken eserleri Ukrayna yaşamı ile, halk deyişleriyle süslü halk hikâyeleridir.

Gogol 1831 – 1832 yıllarında yazdığı bu hikâyeleri, Dilanka Yakınlarındaki Çiftlikte Akşam Toplantıları adlı kitapta toplar. Bu öyküler Rus edebiyat dünyasında Gogol’un bir anda parlamasına yol açar. 1835 yılında Mirgorod ve Arabeski adlı eserlerini de yayımladı. Bu kitaplarında da halk hikâyeleri, özellikle Kazak geçmişi işlenmiştir.

Hikâyelerinde günlük yaşamı ve bayağı kişilikleri vakit zaman mizahi vakit zaman sinire varan bir şekilde yeriyordu.

Eski Zaman Beyleri, Arabeski bu yergi kitaplarının ilkleridir. Arabeski kitabındaki hikâyelerinden biri olan Bir Delinin Hatıra Defteri bir memurun rutin yaşamını ve işi yüzünden nasıl sıkıldığını anlatır. Hikayenin sonunda memur akıl hastanesine yatırılır. Portre adlı eseriyse dünyanın kötülüklerden kurtulamayacağı vugusuyla sonlanır.

Büyük komedisi Müfettiş adlı eseriyle bürokrasiyi alay derecesinde yeren Gogol, eserinin sahnelenmesiyle tüm şimşekleri üstüne çeker. Tepkiler yüzünden Rusya’dan ayrılmak zorunda kalır. Roma’da Puşkin’in tavsiyesiyle en büyük eseri olan Ölü Canlar’ı yazarken Puşkin’in öldüğü haberini alır. Bu onun için “Rusya’dan gelebilecek en kötü haber”dir. O zamana kadar Puşkin’i düşünmeden dikkate almadan hiç bir şey yazmayan Gogol için bu haber hakikaten bir yıkım olmuştur. Puşkin’in ölümünün yıkıcı tesirine karşın 1842 yılında iki önemli eseri olan Ölü Canlar’ın 1. cildi ve uzun hikâyesi Palto’yu bitirir ve yayınlar. Ölü Canlar dönemin Rusya’sının çürümüşlüğünü gerçekçi bir biçimde gözler önüne sererken Palto’da sıradan insanların yaşadıkları acılar, maaruz kaldıkları haksızlıklar, ve yaşadıkları fakirlik tüm gerçeklikleriyle, okuyucuyu sarsacak bir ustalıkla gözler önüne serilmektedir. Bu eser de dönemin en büyük eserlerinden biri olarak nitelendirilecektir. Rus edebiyatına sıradan insanların gerçekçi bir girişi olarak da nitelendirilebilir Palto. Öyle ki Dostoyevski hikâyeye hitaben “Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık.” diyecektir. Ancak hikâye yayınlamasıyla soylu kesimin tepkisini tekrar Gogol üstüne çeker. Dönem aydınlar üstünde büyük baskıların uygulandığı karanlık I.Nikola dönemidir. Gogol düzen savunucuları tarafından Rus insanını aşağılamakla onun kötü yönlerini göstermekle, halkına ihanetle suçlanır. Ancak onun yapmak istediği halkını aşağılamak değil onu bu hale sokan yozlaşmış düzeni tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektir. Maruz kaldığı bu suçlamalar yazarın psikolojik sağlığına da ciddi zararlar vermiştir.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.