İmar Barışı nedir? Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri nasıl yapılacak?

İmar Barışı nedir? Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri nasıl yapılacak?
Vatandaşlar tarafından ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, binlerce konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi için başvuru ve ödeme süreci devam ediyor. İmar barışından elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve kentlerin …

İmar Barışı’ndan 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar yararlanabilecek. Müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak, İmar Barışı bedeliyse 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.

MÜRACAATLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi ya da vekili tarafından, e-Devlet üstünden “Yapı Kayıt Belgesi Formu”nun doldurulması ile veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek.

Müracaatların e-Devlet üstünden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalı ile alınabilecek.

Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üstünden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.

Uygulama kapsamında her yapı için yalnızca bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi kıymeti ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda % 5 olarak belirlendi.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi kıymeti, alakalı belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

Buna göre, zirai amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit endüstri yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre endüstri yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alış veriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi kıymeti ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı ya da karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda % 5 katsayısı ile çarpılacak.

RUHSATSIZ BİNAYA BEDELİN TAMAMI ÖDENMEDEN BELGE DÜZENLENMEYECEK

Yapı malikleri, yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.

Yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklardaysa Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile alakalı ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri halinde aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek bahis konusu belge düzenlenecek.

Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına karşın kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden yararlanamayacak.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, genel bütçenin alakalı cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
MÜRACAATLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi ya da vekili tarafından, e-Devlet üstünden “Yapı Kayıt Belgesi Formu”nun doldurulması ile veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek.

Müracaatların e-Devlet üstünden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalı ile alınabilecek.

Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üstünden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.

Uygulama kapsamında her yapı için yalnızca bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi kıymeti ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda % 5 olarak belirlendi.

İmar Barışı bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi kıymeti, alakalı belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

Buna göre, zirai amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit endüstri yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre endüstri yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alış veriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi kıymeti ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üstünden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı ya da karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda % 5 katsayısı ile çarpılacak.

RUHSATSIZ BİNAYA BEDELİN TAMAMI ÖDENMEDEN BELGE DÜZENLENMEYECEK

Yapı malikleri, yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.

Yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklardaysa Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile alakalı ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri halinde aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek bahis konusu belge düzenlenecek.

Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına karşın kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden yararlanamayacak.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, genel bütçenin alakalı cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.