İmar barışı nedir? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

İmar barışı nedir? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?
7 milyonu aşkın tehlikeli yapının dönüşümünde Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre imar barışına gidilecek. 31 Aralık 2017 öncesince inşa edilen yapılar imar barışından yararlanabilecek. Peki İmar barışı nedir? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaşama geçirilen ve bir müddet önce TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşan İmar Barışı düzenlemesi, son günlerin en fazla araştırılan konularından biri oldu. Yönetmeliğin kapsamına giren yurttaşlar, 8 Haziran Cuma gününden sonra İmar Barışı başvurusunda bulunabilecekler.

İmar Barışı müracaatları, e-devlet sistemi üstünden ya da bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlar üstünden gerçekleşecek. Başvuruları yurttaşlar e-devlet sistemi üstünden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden sonra vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

İMAR BARIŞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1-) İmar barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Yapı kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları var ise iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

6-) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru yapıldığı taktirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

😎 Hangi yapılar imar barışından yararlanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar yararlanamayacak.

9-) Hazine taşınmazı üstündeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından yararlanabilecek.

10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına ya da kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.