Genel Sağlık Sigortası nedir?

Genel Sağlık Sigortası nedir?
Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık tehlikeleriyle karşılaşmaları durumunda ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Genel sağlık sigortasıyla kişilerin hesaplı gücüne ve dileğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun tüm fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde yararlanması sağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili en fazla sorulan sorular;

Gelir testi için bir müddet var mı?
Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması sebebiyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir bildirim gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içerisinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden sonra 1 ay içerisinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gereklidir.

Mevcut haldeki GSS pirim tutarları torba yasa düzenlemesiyle düşürüldü mü?

6824 sayılı Torba yasadan önce geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olduğundan gss pirimini cebinden ödeyenler için 3’lü bir yapı bulunmaktaydı. Buna göre 2017 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri;
 asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında (592,50 ila 1.777,50 TL arası) 71,10 TL
 asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasındaysa (1.777,50 ila 3.555 TL) 213,30 TL,
 asgari ücretin iki katından fazlaysa (3.555 TL’den fazla) 426,60 TL
prim ödemekteydi. Torba yasadan sonraysa bu 3’lü yapı teke düşürülmektedir.

Yeni sistemdeyse 2017 yılı için belirlenen asgari ücrete göre geliri;
Asgari ücretin üçte birinin üzerinde ise asgari ücretin %3’ü üstünden 2017 yılı için 53,33 TL pirim ödenmektedir.

GSS’lilerin gerek pirimi kendi cebinden ödeyenler gerekse de devlet tarafından karşılananlar için sağlıktan faydalanma şartları ne şekilde aynı mıdır?

İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri durumunda herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan sonra sağlık hizmetlerinden faydalanılabilmektedir.

60/g kapsamındaki pirimini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün pirim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla pirim borcunun bulunmaması gereklidir.

Bu kurallar ile beraber 6284 sayılı Torba yasa geçmiş dönem pirim borçları için sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında sigortalılara kolaylık getirmektedir. 60/g sigortalıları on iki aylık süre içinde sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiklerinde 30 gün pirim ödemesi ve cari dönem 60 günden fazla borcunun da bulunmaması şartı ile geçmiş dönem gss pirim borçları sorgulanmadan sağlık hizmeti alabileceklerdir.

 

Genel Sağlık Sigortası nedir?

Genel Sağlık Sigortası Nedir

Genel Sağlık Sigortası Nedir

Gss Nasıl Iptal Edilir Genel Sağlık Sigortası Iptal Edilebilir Mi

Gss Nasıl Iptal Edilir Genel Sağlık Sigortası Iptal Edilebilir Mi

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.