Demans nedir? Demans hastalığı nasıl anlaşılır?

Demans nedir? Demans hastalığı nasıl anlaşılır?
Demans, unutkanlık gibi bilişsel gerilemenin çeşitli belirtilerini tanımlamak için kullanılan kollektif bir terimdir. Altta yatan çeşitli hastalıkların ve beyin bozukluklarının bir belirtisidir. Demans hastalığı, çoğunlukla alzheimer ile karıştırılır. Peki demans tam olarak nedir? Demans hastalığı nasıl anlaşılır?

Demans kendi başına tek bir hastalık değildir, fakat hafızada, iletişimde ve düşünmede bozulma belirtilerini tanımlayan genel bir terimdir. Demansa sahip olma olasılığı yaşla beraber artarken, yaşlanmanın normal bir parçası değildir. 65 yaş ve üzeri insanların onda biri üstünde Alzheimer hastalığı vardır. Bu oran 85 yaş ve üstü kişilerin yaklaşık üçte birine yükselir. Alzheimer, tüm bunama vakalarının yüzde 60-80’ini oluşturur.

DEMANS NASIL ANLAŞILIR?

Demans semptomları arasında bellek kaybı, yönelim bozukluğu ve duygu durum değişiklikleri bulunur. Demanslı bir kişi, çoğunlukla bellek kaybı sebebiyle;  yalın kelimeleri unutmak ya da yanlış olanları kullanmak, önceden bilinene bir sokakta kaybolmak, bir şeyin başlatılmasına veya bir yere gitmeye daha az ilgi gösterme gibi semptomlardan herhangi birini gösterebilir. Bazı belirtiler kendilerini fark edebilirler, ötekileri yalnızca bakıcılar ya da sağlık çalışanları tarafından fark edilebilir.

DEMANS AŞAMALARI

Hafif bilişsel bozukluk: Genel unutkanlık ile karakterizedir. Bu, bir çok insanı yaşlandıkça etkiler, lakin sadece bazıları için bunamaya doğru ilerler.

Hafif demans: Hafif demanslı kişiler, günlük yaşamlarını vakit zaman etkileyen bilişsel bozukluklar yaşayacaklardır. Semptomlar bellek kaybı, konfüzyon, kişilik değişiklikleri, kaybolma ve görevleri planlama ve yürütme zorluğunu içerir.

Orta derece bunama: Günlük hayat daha zorlaşır ve birey daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilir. Semptomlar hafif demansa benzer lakin artmaktadır. Bireyler giyinip saçlarını taramaya yardım etmek için yardıma ihtiyaç duyabilirler. Kişiliğe önemli değişiklikler de gösterebilirler; örneğin, hiç bir neden yokken şüphe duymak. Uyku bozuklukları da vardır.

Şiddetli bunama: Bu aşamada, semptomlar önemli ölçüde kötüleşir. İletişim kurma becerisin kaybolabilir ve birey tam vakitli bakıma ihtiyaç duyabilir. Oturmak ve kafa tutmak gibi basit görevler olanaksız hale gelir. Mesane kontrolü kaybolabilir.

 

Demans nedir? Demans hastalığı nasıl anlaşılır?

Demans Hastalığı Nedir Belirtileri Nelerdir Nasıl Anlarız

Demans Hastalığı Nedir Belirtileri Nelerdir Nasıl Anlarız

Bunama Demans Nasıl Anlaşılır Bunamanın Aşamaları Ve Hasta Bakımı

Bunama Demans Nasıl Anlaşılır Bunamanın Aşamaları Ve Hasta Bakımı

Demans Nedir Demans Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Demans Nedir Demans Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Demans Hastalığı Nedir Belirtileri Nelerdir Nasıl Anlarız

Demans Hastalığı Nedir Belirtileri Nelerdir Nasıl Anlarız

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.