Bor Karbür nedir?

Bor Karbür nedir?
Bor Karbür, Türkiyede dünya rezervinin yüzde 80’ni karşılayan bor elementinin bir türüdür. Genellikle elementin yarattığı etkiyi artırmak için kullanılan Bor Karbür, savunma endüstrisi gibi alanlarda sağladığı hafiflikle beraber yüksek yararlar sağlayabilmektedir. Peki, Bor Karbür ne demektir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır? İşte, ayrıntılı bilgiler

Bor Karbür, madenden çıkan borun katma kıymetini işleme yolu ile oluşturulan, yaklaşık 2 bin kata kadar arttıran bir teknolojiye verilen addır. Bor Karbür, sanayiyel, savunma endüstri ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir.

Bor karbürden sertlik kıymeti yüksek, korozyon çeşitlerine karşı direnci olan, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlar üretilmektedir. Bor karbür ileri teknolojik seramik ham maddesidir ve diğer geleneksel zırh malzemeleriyle karşılaştırıldığında %70 civarında hafiflik gösterir. Savunma endüstrisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında da kullanımı görülmektedir.

Endüstriyel olarak çeliklere sertlik ve aşınmaya karşı direncini artırması maksadıyla, kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnci artırması maksadıyla, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak kullanılırlar. Bor karbür, demir ve alaşımlı metallerin yüzeylerine difüzyon yardımıyla koruma maksatlı kaplanır. Ayrıca ağır işlerde kullanılmak için çok daha avantajlıdır ve diğer malzemelere göre çok sert yapıdadır.

Nükleer enerji santrallerinde bor karbür, yakıt yükleme çubuğu ve radyasyondan korunmak için kullanılırlar. Nükleer enerjinin önemiyle bor karbürün bu alanda kullanımı da artmaktadır.Nükleer santrallerin boru hatlarında bor alaşımları kullanılır.

BOR NEDİR?

Bor, rutin tabloda B simgesiyle gösterilen, atom sayısı 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik cetvelin 3A grubunun ilk ve en hafif üyesidir. Temel hal elektron konfigürasyonu 1s2 2s2 2p1,dir.

Bor elementi 8B, 10B, 11B , 12B, 13B izotoplarından oluşmaktadır. En kararlı izotopları 10B ve 11B ,dir. Bu izotopların tabiatta bulunma oranları sırası ile % 19.1-20.3 ve % 79.7-80.9’dir. 10B izotopu, oldukça yüksek termal nötron tutma özelliği gösterir. Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. Türkiye’de 10B izotop oranı yüksek bor cevher yatakları bulunmaktadır.

Çeşitli metal ya da ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, bor bileşiklerinin bir çok sanayide kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve nerdeyse elmas kadar serttir.

Borun saf elementi ilk kez, 1808 senesinde Fransız kimyacı J.L. Gay-Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyacı H. Davy tarafından elde edilmiştir.

Bor, biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur. Alfa ve beta rombohedral formlar en fazla çalışılmış olan kristalin polimorflarıdır. Alfa rombohedral strüktür 1200 0C’nin üstünde bozulur ve 1500 0C’de beta rombohedral form oluşur. Amorf form yaklaşık 1000 0C’nin üstünde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üstünde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde beta rombohedral forma dönüşür.

Bor, yerkabuğunda yaygın olarak bulunan 51. elementtir. Bor tabiatta hiç bir vakit serbest halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Yaygın olarak bulunan bor minerallerinden bir tanesi bir tür aluminoborosilikat minerali olan ve yapısında %10’a kadar bor içerebilen Turmalin’dir. Ancak, endüstride alkali ve toprak alkali bor mineralleri olan tinkal (Na4B4O2. 10H2O), kernit (Na2B4O7. 4H2O), kolemanit (Ca2B6O11. 5H2O) ve üleksit (NaCaB5O9. 8H2O) kullanılmaktadır. Ticari maden yatakları sınırlı olup en fazla Türkiye ve ABD’de bulunmaktadır.

Bor elementinin kimyevi özellikleri morfolojisine ve adet büyüklüğüne bağlıdır. Mikron ebadındaki amorf bor rahatlıkla ve bazan şiddetli olarak reaksiyona girerken kristalin bor kolay tepki vermez. Bor yüksek sıcaklıkta suyla reaksiyona girerek borik asit ve bazı diğer ürünleri oluşturur. Mineral asitleriyle reaksiyonu, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş ya da patlayıcı olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur.

Bor Karbür nedir?

Bor Karbür Nedir

Bor Karbür Nedir

Seviye Iv Kurşun Geçirmez Plakalar Vücut Zırhı Bor Karbür Seviye Zırh Plakaları

Seviye Iv Kurşun Geçirmez Plakalar Vücut Zırhı Bor Karbür Seviye Zırh Plakaları

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.