65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? Yaşlılık aylığı kime verilir?

65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? Yaşlılık aylığı kime verilir?
65 yaş aylığı veya diğer bir ifade ile yaşlılık aylığı için il ya da ilçelerde bulunan Defterdarlık ve Malmüdürlükleri üstünden belgelerle beraber müracaat yapılabiliyor. Peki, 65 yaş aylığı kimlere veriliyor? İşte, yaşlılık aylığı hakkında bazı bilgiler

65 yaş aylığına, çalışma gücünü yitiren ya da gücü azalan bireyler müracaat edebiliyor. 

Yaşlılıkta beraber çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı devam ettirmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında “Yaşlılık” bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları durumunda emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu haldeki yurttaşların yaşlanmaları durumunda düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenilmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa toplum arasında 65 aylığı denmektedir.

KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden her ne isim altında olursa olsun bir gelir ya da aylık hakkından faydalanmayan, nafaka bağlanmamış ya da bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir sürekli gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl ya da İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına yaşamda bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tesbitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir sene içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır. 

MÜRACAAT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

AYLIK için başvuruda bulunacak olan yaşlının İkametgâhının bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlık ya da Malmüdürlüklerine T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı ile beraber müracaat edilmesi gereklidir.

İstenilen Belgeler; 

1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesiyle mal bildirim belgesi aylık isteğinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğiyse yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile
3) Aylık isteğinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gereklidir.

AYLIĞIN MİKTARI VE ÖDENMESİ

65 aylığı; 300 gösterge rakamının her sene bütçe kanunuyla tespit edilecek katsayıyla çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek ödeme gün ve dönemlerinde peşin olarak ödenmektedir. Aylığa hak kazanma başlangıç tarihiyle ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme döneminin ilişkin olduğu aya kadar olan haklar için defaten ödeme yapılmaktadır. 
Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği ya da ölüm durumunda geri alınmamaktadır. Ancak, aylık bağlamayla ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem başından sonra kesilmektedir.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.