2 Ocak hadi ipucu: Lale Devri’nin en ünlü şairi kimdir?

2 Ocak haydi ipucu: Lale Devri'nin en ünlü şairi kimdir?
Lale Devri, Osmanlı Devleti’nde, 1718 senesinde Avusturyayla imzalanan Pasarofça Antlaşmasıyla başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanıyla sona eren dönemdir. Lale Devri, gündelik yaşamta, güzel sanatlarda, ilim ve teknik alanlarında olduğu gibi edebiyatta da etkilerini göstermiştir. Peki, Lale Devri’nin en ünlü şairi kimdir?

18. asırda, mahallileşme akımının temsilcilerinden olan Osmanlı dönemindeki ’dir. Nedîm Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası. Şöhretini Osmanlı Devleti’nin 1718 – 1730 yılları arasındaki Lâle Devri’nde kazanmıştır. Yaşamı ve eserleriyle o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir.

17. asır sonuyla 18. asırın ilk çeyreğinde yaşamıştır. Asıl ismi Ahmed olan Nedîm; İstanbul’da 1681’de doğdu. Babası Mehmed Efendi; Sultan İbrahim’in iktidarı sırasında kazaskerlik görevinde bulundu. Küçük yaşlarda medrese eğitimi alan Nedîm; burda Arapça ve Farsça öğrendi. Daha sonra fıkıh eğitimi aldı.

Bir şair olarak tanınma gayreti içerisindeki Nedîm, Osmanlı Sadrazamı Ali Paşa’ya birkaç kaside yazdı. Ama Topkapı Sarayı’na girişini sağlayan Ali Paşa’nın halefi olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazdığı kasideler oldu. Lale Devri’nin sadrazamı olan Damat İbrahim’in himayesi altında daha sonra kendisini meşhur yapacak olan eserlerini ve hayat tarzını ortaya koydu. Şair gerek yaşamı, gerekse şiiriyle estetik, sanat ve eğlence eğilimleriyle göze çarpan bu devrin önemli bir temsilcisi olarak kabul görmektedir.

Nedîm’in Patrona Halil İsyanı sırasında öldüğü kabul edilmekte ama bunun içeriği konusunda ihtilâflar bulunmaktadır. En meşhur rivayet, isyankârlardan kaçarken Beşiktaş’taki evinin çatısından düşerek öldüğü yönündedir. Diğer bir rivayette aşırı alkolden öldüğü söylenir. Bir başka rivayet ise, Damad İbrahim Paşa ve şürekâsına yapılan işkenceden dolayı dehşete kapılıp korkudan öldüğü şeklindedir. Nedîm’in mezarı, Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığında bulunmaktadır.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.