14 Ocak hadi ipucu: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

14 Ocak haydi ipucu: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın adı nedir?
Hisse senedi işlemlerinin yapıldığı Borsa İstanbul, organize piyasa olarak bilinmektedir. Vizyonu yatırımcıları ve fikirleri bir araya getiren, lider entegre platform konumu olan Borsa İstanbul, yatırımcılar için istikrar ve güven oluşturan etkin bir platform yaratmak, İslami finans ürünlerini de kapsayan uluslar arası bir iş yapısı oluşturmak, dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük etmek ve hesaplı büyümeyi destekleme misyonunu gütmektedir. Borsa İstanbul, Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasadır.

, işlemlerinin yapıldığı organize bir piyasadır. 

Borsa İstanbul, 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp alakalı Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesi ile faaliyet izni almıştır. 

Borsa İstanbul’un esas amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve alakalı mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve değerli madenler ile değerli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve değerlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, saydam, etkin rekabetçi, dürüst ve düzenli bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım ve satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek ya da bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tesbit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veya borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.”

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel karakterini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.