Yaş büyütüp emekli olunmaz

Yaş büyütüp emekli olunmaz

Okurlardan yaş düzeltmesi ile ilgili sorular geliyor. “Mahkeme kararı ile yapılan yaş düzeltmesi emeklilikte dikkate alınır mı?” diye soruyorlar. Bu konu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57. maddesiyle, Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 89. maddesinde düzenleniyor.

Kanuna göre, iş kazası ya da meslek hastalığı dolayısı ile hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, doktor veya sağlık kurulu raporunda durumun ilk kere tespit edildiği tarihteki nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihleri esas alınıyor.

İŞE GİRDİĞİ TARİHTEKİ KAYDA BAKILIYOR

Malullük, yaşlılık ya da dul – yetim aylığı bağlanırken, sigortalılar ile hak sahibi çocuklarının ilk kere sigortalı olarak işe girdikleri tarihte nüfusta kayıtlı bulunan doğum tarihleri dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kere işe girenlerin, çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocuklarının nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihi kabul ediliyor.

YAŞ DÜZELTMELERİ DİKKATE ALINMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) herhangi bir şekilde aylık ya da gelir bağlanırken, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmıyor. İş kazası ve meslek hastalığındaysa bu konuda doktor ya da sağlık kurulu raporu ile iş kazasının ya da meslek hastalığının ilk kere tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmiyor.

İRADE DIŞI HATALAR DÜZELTİLİR

Nüfus kütüğünde ilk kere kayıtlı olan doğum tarihinin nüfus kütüğünün yenilenmesi esnasında yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde yeni nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması sebebiyle yapılan düzeltmeler, sigortalının iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hatanın giderilmesi maksadını taşıdığı için emeklilik işlemlerinde dikkate alınıyor. Ancak bunun belgelenmesi ya da mahkeme kararı gerekiyor.

ÇOCUĞUNUZUN YAŞINI, İŞE GİRMEDEN DÜZELTTİRİN

Çocuğunun yaşı çeşitli sebeplerle nüfus kaydına yanlış yazılmış olanların, düzeltme işlemini çocuk halen işe girme yaşına gelmeden yaptırmalarında fayda var. Staj dolayısı ile yapılan sigorta girişleri, yaş düzeltmesine engel değil. Ancak, normal çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmeyeceğinden, düzeltmenin önceden yapılması gerekiyor.

DOĞUM GÜNÜ 1 TEMMUZ

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günü yazılı olmayanlar bulunuyor. Örneğin doğum tarihi hanesinde yalnızca 1965 yazıyor. Bu haldeki kişilerin doğum tarihi 1 Temmuz olarak kabul ediliyor. Emeklilik yaşı da 1 Temmuz’a göre hesaplanıyor. Nüfus kaydında yalnızca ay ve sene yazılı olanlardaysa doğum tarihi o ayın 1’i olarak kabul ediliyor.

ASKERLERİN YAŞ HADDİ

Askerler ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası emekli oldukları için nüfus kaydında ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül’den önce olanların yaş haddinden emeklilik işlemleri 1 Eylül tarihinde yapılıyor. Doğum tarihi 1 Eylül’den sonra olan askerler ise ertesi senenin aynı tarihinde yaş haddinden emekli ediliyor.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.