Yargıtay’dan emsal karar: Eş rızası olmadan borca kefil olunmaz

Yargıtay'dan emsal karar: Eş rızası olmadan borca kefil olunmaz

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, taahhüt tarihinde evli olan birinin, eşinin kefalet işlemi öncesinde ya da icra kefilliği esnasında rızasını almadığı taktirde kefilliğinin geçersiz olduğuna karar verdi. Kırmak istemediği yakın bir arkadaşının ‘borcuma kefil olur musun?’ teklifine olumlu yanıt veren yurttaş, borcun ödenmemesi ile büyük şok yaşadı. ‘Borçlunun ödeme şartını ihlali’ suçundan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına dair İcra Ceza Mahkemesi’nin kararı ile sarsılan kefil, soluğu mahkemede aldı. İtirazı 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedilen kefilin imdadına Adalet Bakanlığı yetişti. Bakanlığın, yasa yararına bozma istemi üstüne devreye giren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

İcra kefili olan sanık tarafından 25 Kasım 2015 tarihinde ödeme taahhüdünde bulunulduğuna ilgi çeken 19. Ceza Dairesi, Türk Borçlar Kanunu’nda, ‘eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça ya da yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, lakin diğerinin yazılı rızası ile kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce veya en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.’ şeklinde düzenleme mevcut olduğuna ilgi çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bu düzenlemeye nazaran, dosya içinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde ya da icra kefilliği esnasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi sebebiyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısı ile hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmadığı ortadadır. Taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üstüne atılı suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesi ile 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.