Trafik cezalarını arttı.İşte yeni cezalar!

Trafik cezalarını arttı.İşte yeni cezalar!

Kanuna göre, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler, gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları durumunda “komiser yardımcısı” olabilecek. Başpolis alımı sonlandırılacak.

Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne de kuvvet kumandanları, Jandarma Genel Komutanı, orgeneral ve oramirallere uygulandığı şekilde yurtdışı vazife yolculuklarında, 1. sınıf üstünden yol gideri ödenecek.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli şehirlerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici göreve getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Harcırah Kanunu’ndaki, “geçici vazife gündeliğinin verilebileceği âzâmi süre” hükmünden istisna tutulacak.

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018’de ve Muğla’nın Ula ilçesinde 2017’de meydana gelen depremde zarar gören afetzedelere, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre yardım yapılacak.

Hurda araçlarla trafiğe çıkanlara ceza

Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetleme istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takometre ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.

Genel Müdürlüğü ağırlık ve boyut yönünden denetime tabi tuttuğu araçları, takometre ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden denetleyebilecek, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilecek.

Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere bin 2 lira idari para cezası kesilecek. Hurdaya çıkarılmış araçların kara yolunda sürülmesi yasaklanıyor. Sürüldüğünün tesbitinde, sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın mülkiyeti kamuya geçecek.

Çakar lamba kullananlara bin 2 lira ceza

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı ya da sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir sene içinde 3 kere ihlal durumunda araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.

Araçlar üstünde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik, işleten tarafından 30 gün içinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenler, 108 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Muayenesiz araçlarda ceza artıyor

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek maksadıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Verilen vade sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile ”emniyetsiz” raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asâyişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak.

Sürücüler, trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde ard arda birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters yönde süremeyecek.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde ardı arkasına şerit değiştirme ya da ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezası getirilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine, bin 2 lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el konulacak

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten sonra geriye doğru bir sene içinde ilk kez üç kere ihlal ettiği belirlenenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği belirlenenlerin 45 gün, üçüncü ya da daha fazla kez üç kere ihlal ettiği belirlenenlerin 60 gün süre ile sürücü belgeleri alınacak.

İki ve daha fazla kez ehliyet geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartı ile belgeleri iade edilecek.

Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanlara da ceza

Hız sınırlarında “yüzde 10-30” ve “yüzde 30 üzeri” şeklinde uygulanan 2 aşamalı yaptırım, “yüzde 50’den fazlası” şeklinde 3’e çıkarıldı.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50’den fazla aşmadaysa bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 sene içinde 5 kez yinelemesi halinde, ehliyet 1 sene süre ile alınacak. 5 sene içinde bu kapsamda ehliyet ikinci kez geri alınanlara, “sürücü belgesi iptali” yapılacak.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde sürücü kurslarına katılarak, tekrar sürücü belgesi alabilecek.

Spin ve drifte de ceza

Halk arasında “spin” veya “drift” denilen; el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren ya da kendi çevresinde döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, ehliyet 60 gün süreyle geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde ehliyet iade edilecek. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 sene içinde bu madde kapsamında ehliyet ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde sürücü kurslarına katılarak, tekrar sürücü belgesi alabilecek.

Yayalara geçiş hakkı

Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Seyir durumunda cep ve araç telefonuyla benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş üstünlüğü verme mecburiyeti getirilecek. Sürücüler, yaya ya da okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

İzinsiz ya da usulsüz yolcu nakliyatçılığı ile mücadele

İzinsiz ya da usulsüz yolcu nakliyatçılığı (korsan nakliyatçılık) ile mücadele kapsamında aracı, tescil maksadı dışında ya da güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve bin 2 lira, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlaraysa bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Bu fiillerin geriye doğru bir sene içinde tekrarı halinde, idari para cezaları iki kat şeklinde kesilecek.

Abartı egzoz kullananlara cezai müeyyide getirilecek. Yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda, idari para cezası bin 2 lira olarak uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

Astsubaylığa geçiş yaş haddi 31’den 35’e çıkarılacak

Karayolları Trafik Kanunuyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş haddi 31’den 35’e çıkarılacak.

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ya da yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına ya da delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla göreve getirilen birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kurumlarının arşivlerinden ve elektronik bilgiişlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen tahkîkat sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile netleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili olacak.

Meralarla alakalı tasarruflarda asâyiş yönünden daha etkin kararlar alınması maksadıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci de bulunacak.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da Vilayetler Birliğine üye olabilecek.

Yabancılara kimlik numarası

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilerek, e-Devlet üstünden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara esas alınacak.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında tahkîkat ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında yer alan personel de ödüllendirilecek.

Soruşturmalarda iletişimin tesbiti, istirahat etmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde göreve getirilmek ya da bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziksel takip veya planlama ya da sevk idare çalışmalarında bulunmak sureti ile katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

Çakmak gazıyla ilgili düzenleme

Düzenlemeyle, solumak, koklamak yolu ile veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi maksatla olursa olsun, çocuklara satılması ya da verilmesi yasaklanıyor.

Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin ya da aylıktan kesme cezası verilecek fiiller genişletiliyor. Şapkasız göreve çıkmak, kılık kıyafetine itina göstermemek, uyuşturucu maddeyi özendirmek, kanuni olmayan müşterek bahis oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran veya aracılık edenlerle bağlantılı olmak ceza kapsamında alınıyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak.

Teklifin kabul edilmesinin arkasından, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, alınan karar gereğince birleşimi 23 Ekim Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.