Trafik cezaları arttı!

Trafik cezaları arttı!

Kanunla, hız sınırlarında “yüzde 10-30” ve “yüzde 30 üzeri” şeklindeki uygulanan iki aşamalı yaptırıma “yüzde 50’den fazlası” şeklinde bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını % 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, % 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50’den fazla aşan sürücülereyse bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 sene içinde 5 kez yinelemesi durumunda sürücü belgesine 1 sene süre ile el konulacak. Bu kapsamda 5 sene içinde ehliyet ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde sürücü kurslarına katılarak tekrar sürücü belgesi alabilecek.

Trafikte “spin” ve “drift”e 5 bin 10 lira ceza

Halk arasında “spin” veya “drift” denilen; el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren ya da kendi çevresinde döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak ve ehliyet 60 gün süreyle geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde ehliyet iade edilecek.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 sene içinde bu madde kapsamında ehliyet ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri de iptal edilecek.

Bu sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı taktirde, sürücü kurslarına katılarak tekrar sürücü belgesi alabilecek.

Usulsüz çakar lamba kullananlara bin 2 lira ceza

Kanun kapsamında çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı ya da sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak.

Usulsüz çakar lamba ve siren takılan araçlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu aracı kullanan sürücü aracın sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek.

Bir sene içinde 3 kere ihlal durumunda araçlar 15 gün trafikten men edilecek.

Araçlar üstünde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik 30 gün içinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenler 108 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Abartı egzoz kullananlara bin 2 lira ceza

Kanunda yapılan düzenleme ile abartı egzoz kullananlara cezai müeyyide getirilecek.

Araçların egzozunda yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

Muayenesiz araçlara uygulanan ceza 235 lira oldu

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek maksadıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası 235 liraya çıkarıldı.

Verilen vade sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile ”emniyetsiz” raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asâyişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak.

Sürücüler, trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde ard arda birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters yönde süremeyecek.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde ardı arkasına şerit değiştirme ya da ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezası getirilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine de bin 2 lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el konulacak

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten sonra geriye doğru bir sene içinde ilk kez üç kere ihlal ettiği belirlenenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği belirlenenlerin 45 gün, üçüncü ya da daha fazla kez üç kere ihlal ettiği belirlenenlerin 60 gün süre ile sürücü belgelerine el konulacak.

İki ve daha fazla kez ehliyet geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek.

Sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartı ile belgeleri iade edilecek.

Seyir durumunda cep telefonu kullananlara 235 lira ceza

Seyir durumunda cep ve araç telefonuyla benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası 235 liraya çıkarıldı.

Kanunla beraber araç sürücülerine durarak yayalara ilk geçiş üstünlüğü verme mecburiyeti getirildi.

Sürücüler, yaya ya da okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak

Bu kurala uymayan sürücülere kesilen para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarıldı.

Ayrıca yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü de kaldırıldı.

Karayolları ekiplerine ceza yetkisi

Kanuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetleme istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takometre ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verildi.

Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ağırlık ve boyut yönünden denetime tabi tuttuğu araçları, takometre ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden denetleyebilecek, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilecek.

Tescil belgesiyle tescil plakası almayan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere bin 2 lira idari para cezası kesilecek.

Hurdaya çıkarılmış araçlarla trafiğe çıkan sürücüye 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın mülkiyeti kamuya geçecek.

İzinsiz ya da usulsüz yolcu nakliyatçılığı ile mücadele

İzinsiz ya da usulsüz yolcu nakliyatçılığı (korsan nakliyatçılık) ile mücadele kapsamında aracı, tescil maksadı dışında ya da güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve bin 2 lira, izin ya da ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, çalışma izni ve ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, çalışma izninin ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlaraysa bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Bu fiillerin geriye doğru bir sene içinde tekrarı durumunda idari para cezaları iki kat arttırılacak.

Başpolisler “komiser yardımcısı” olabilecek

Kanuna beraber uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş haddi da 31’den 35’e çıkarılırken, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler, gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları durumunda “komiser yardımcısı” olabilecek. Bu kapsamda başpolis alımı sonlandırılacak.

Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne de Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, orgeneral ve oramirallere uygulandığı şekilde yurtdışı vazife yolculuklarında 1. sınıf üstünden yol gideri ödenecek.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli şehirlerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici göreve getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Harcırah Kanunu’ndaki, “geçici vazife gündeliğinin verilebileceği âzâmi süre” hükmünden istisna tutulacak.

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018’de ve Muğla’nın Ula ilçesinde 2017’de meydana gelen depremde zarar gören afetzedelere, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre yardım yapılacak.

Terörle mücadelede ihbarcılara para ödülü

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ya da yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına ya da delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Soruşturmalarda iletişimin tesbiti, istirahat etmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde göreve getirilmek ya da bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziksel takip veya planlama ya da sevk idare çalışmalarında bulunmak sureti ile katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında tahkîkat ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında yer alan personel de ödüllendirilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla göreve getirilen birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kurumlarının arşivlerinden ve elektronik bilgiişlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen tahkîkat sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile netleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili olacak.

Çakmak gazıyla ilgili düzenleme

Kanunda yapılan düzenlemeyle, solumak, koklamak yolu ile veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi maksatla olursa olsun çocuklara satılması ya da verilmesi yasaklandı.

Yabancılara kimlik numarası

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası verilerek, e-devlet üstünden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara esas alınacak.

Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin ya da aylıktan kesme cezası verilecek fiiller genişletildi.

Buna göre, şapkasız göreve çıkmak, kılık kıyafetine itina göstermemek, uyuşturucu maddeyi özendirmek, kanuni olmayan müşterek bahis oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran veya aracılık edenlerle bağlantılı olmak ceza kapsamında alındı.

Meralarla alakalı tasarruflarda asâyiş yönünden daha etkin kararlar alınması maksadıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci de bulunacak.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da Vilayetler Birliğine üye olabilecek.

Derecik beldesi ilçe oldu

Kanunla beraber Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bağlı Derecik beldesi ilçe oldu.

Bu kapsamda Şemdinli’ye bağlı Anadağ, Gelişen, Ortaklar ve Uslu köyleri de Derecik ilçesine bağlandı.

Ayrıca ilçedeki kamu kurum ve kurumlarına ait hizmet binaları ve lojmanların yapımı, satın alınması ya da kiralanması için gerekli ödeneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.