Kırsal için refah atılımı

Kırsal için refah atılımı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına giden yol tamamiyle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu açıkladığı ve yeni sistemin ekonomi stratejisini de ortaya koyan Kalkınma Planı’yla refah ve zenginliğin ajandası devreye girecek.

PROJE HAVUZU GELİYOR

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, “nitelikli insan, yenilikçi üretim, güçlü endüstri-yatırım, kalkınmanın finansmanı, yeni kamu idaresi modeli” ayakları üstüne oturtuldu. Avrupa Birliği Uyum Fonu kapsamında kırsal bölgelerdeki yatırımların desteklenmesi için proje havuzu oluşturulacak. Bölgesel destekleri izleme sistemi kurulacak, Anadolu’ya büyüme merkezleri kurulacak.

BÜYÜME ODAKLARI

Yeni dönemde bölgesel gelişmişlik farkları azaltılacak. Yerel potansiyel harekete geçirilecek. Kalkınma politikaları yerleşim özellikleri, ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması sağlanacak. Düşük gelirli şehirlerde asgari hayat standartları iyileştirilecek. Anadolu’da büyüme odakları geliştirilecek, rekabetçi kentler oluşturulacak. Bu kentlerin üretken yatırımlar ve özellikli iş gücünü kendine çeken bir eko sisteme sahip olmaları sağlanacak. Her bölgeye özel girişimcilik yol haritaları hazırlanacak. İstanbul ve Ankara’da farklı modellerle uygulama denemeleri yapılan, bölgelere uyarlanmış genç girişimci merkezleri kurulacak.

BÖLGEYE ÖZEL İSTİHDAM

Nüfusun bölgelerde kalıcılığını sağlamaya yardımcı olmak üzere bölgelere özel isdihdam politikaları ve uygulamaları geliştirilecek. Yerelde insan kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilecek. Kalkınma ajansları bölge ve il seviyesinde diğer kurumları daha aktif yönlendiren bir şemsiye kurum olarak faaliyet gösterecek. Bölgelerde aile şirketlerinin kurumsallaşması için çalışmalar yapılacak. Kamu kurumları hızlı, etkili icraat öngören yeni sisteme uyumlu hale gelecek. Kamuda ehliyet, liyakatin esas alındığı bir personel rejimi yaşama geçirilecek. Kamu çalışanının verimliliğinin arttırılması maksadıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak.

KIRSALA FON AKACAK

Bölgeselkalkınmada uluslar arası işbirlikleri geliştirilecek. Türkiye’nin sınır bölgeleriyle komşu ülkeler arasındaki bölgesel işbirliklerini kuvvetlendirerek buralarda kalkınma için yeni bir açılım sağlanacak. Yapısal fonların kullandırılması maksadıyla gerekli planlama belgeler hazırlanarak, bu kapsamda proje havuzu oluşturulacak.

PROJELER TAMAMLANACAK

Nükleersantral projeleri başta olmak üzere ülke ekonomisinde önem taşıyan büyük projeler plan döneminde tamamlanacak. Planda enerji, ulaştırma hedeflerine geniş yer verilirken, destekleyen yeni tedbirler devreye giriyor. Enerji ekipmanlarının Türkiye’de üretimi sağlanacak.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.