Kadın çalışan için sağlanan destekler

Kadın çalışan için sağlanan destekler

Kadınların istihdama katılımının düşük olması çalışma yaşamının en önemli problemleri arasında yer alıyor. Katılım oranını yükseltmek maksadıyla sürekli yeni düzenlemeler yapılıyor. Esnek çalışma modelleri ile kadınların ev yaşamı ile iş hayatını beraber sürdürebilmelerinin yolları araştırılıyor, verilen teşviklerle iş verenlerin bayan isdihdam etmeleri destekleniyor. Bütün bu uygulamalar sürdürülürken bayan çalışanlara yönelik koruyucu düzenlemelerin de atlanmaması gerekiyor.

Kadın işgücünün biyolojik gereklilikleri ve toplumsal rolleri dikkate alındığında özel olarak korunması gerektiği şüphe götürmez. Bu nedenle mevzuatımız bayanlara yönelik bir çok koruyucu düzenlemeyi barındırıyor.

Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir sene boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından mahzurlu olduğunun sağlık raporuyla belirlendiği dönem boyunca da gece çalıştırılmaz.

Süt izni günlük kullanılıyor

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi zorunludur. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Fakat süt izninin günlük olarak kullandırılması zorunludur. Kuralın temel maksadı bayan çalışanın çocuğunun süt ihtiyacını düzenli karşılaması olduğundan, bir çok işyeri uygulamasının tersine süt izninin toplu kullandırılması yasaktır.

Gebe ve emziren bayanlara özel…

Gebe ya da emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin etkilerinin değerlendirilmesi zorunlu. Çalışma saatlerinin gece ve günün erken saatlerine rastlamamalı.

Bu çalışanların mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanmalı. İşveren gebe ve emziren çalışanlarının iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik önlemler almakla yükümlüdür.

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaları yasaktır. Fakat sağlık durumu uygun olduğu taktirde, hekimin onayıyla kadın işçi isterse doğumdan evvelki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, bayan işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere ilave edilir. Çoğul hamilelik durumunda doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre ilave edilir.

İlköğretim çağına kadar kısmi mesai

Kadın ya da erkek işçi, diğer eşin çalışması şartı ile analık izninin, bedava iznin ya da yarım çalışmanın bitiminden sonra çocuğun mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma isteğinde bulunabilir. İşveren bu isteği karşılamak ve işçinin çalışma şeklini kısmi süreliye döndürmek zorundadır. İşin durumunu gerekçe göstererek kısmi çalışma hakkını engelleyemez ve bu nedenle yapacağı bir işten çıkarma da geçersiz sayılacaktır. İşçi dava açtığı taktirde işe iade kararı verilecek, boşta geçen süre ücreti ile birlikte, iş veren işe başlatmazsa iş güvencesi tazminatı alabilecektir.

Kadın işçi yer altında çalışamaz

Kadın işçilerin maden ocaklarıyla kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında ya da su altında çalışılacak işlerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

Aynı şekilde bayan işçilerin işe girişlerinde ve işe devamları boyunca sağlık durumlarının kontrolünün yapılması, sağlık durumlarına uymayan işlerde çalıştırılmamaları gereklidir. Bu noktada işyeri hekimlerine özel görevler düşmektedir. İşyeri hekimleri bayanların biyolojik durumlarını özel olarak incelemeli sağlığı için tehlike oluşturabilecek işlerde çalıştırılmalarını engellemelidirler. Bunun için işe uygunluk sağlık raporları özel bir değerlendirme ile hazırlanmalı, iş verenler de işyeri hekimlerinin uyarı ve görüşlerine uygun hareket etmeliler.

İsteyene yarım gün iş olanağı

Kadın çalışan isterse analık izninin bitiminden sonra çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi maksadıyla birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlardaysa yüz seksen gün süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı kadar bedava izin verilir. Çalışmadığı sürenin ücreti asgari ücretle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Çoğul doğum durumunda bu sürelere otuzar gün ilave edilir. Çocuğun engelli doğması durumunda bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Kadın çalışan bu hakkın yerine isterse altı aylık bedava izin de alabilir.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.