Güneş enerjisine yabancı ortak!

Güneş enerjisine yabancı ortak!

Yerli ve yenilenebilir enerji atağına geçen Türkiye, güneş enerjisinde Ar-Ge çalışmalarını arttırmak için yabancı ortaklı şirketlere destek verecek. En az bir katılımcının Türk sanayiden olması şartıyla, minimum 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren bu alandaki tüm konsorsiyumlar desteklenecek. Her araştırma ekibi kendi ülkesindeki fonlayıcı kurum tarafından desteklenirken, Türk araştırmacılara 1 milyon 80 bin liraya kadar destek verilebilecek.

EN AZ 2 ÜLKE DESTEKLEMELİ

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-Era.Net Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması için çağrıya çıkıldı. Çağrı kapsamında bu alanda endüstri uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üstüne uluslar arası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi maksatlanıyor.

TÜRK SANAYAYİCİ ŞARTI VAR

Proje çağrısına iştirak için enaz bir katılımcının Türk sanayisinden olması şartıyla, enaz iki farklı ülkeden iki katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek. Bir projenin seçilebilmesi için enaz iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecek. Türkiye, Avusturya, Belçika-Flaman ve Valon Bölgeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Almanya ve Kuzey Ren Vestfalya, Yunanistan, İsrail, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre çağrıya katılan ülkeler olarak belirlendi.

KOBİ’LERE YÜZDE 75 DESTEK

Çağrıya katılan Türk firmalar TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuracak. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma seviyesinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ’ler için % 75 olarak belirlendi. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİ- TAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek. Ancak, 1001 Destek Program’ından farklı olarak, TÜBİTAK tarafından bir proje için verilebilecek azami bütçe 360 bin liranın 3 katı 1 milyon 80 bin lira olabilecek. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler ise desteklenmeyecek. Bunun yanı sıra bilimsel toplantılara katılma ve ziyaretler için 10 bin liralık bütçe de geçerli olacak.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.