‘Duty Free’lere yeni ÖTV düzenlemesi

'Duty Free'lere  yeni ÖTV düzenlemesi

Maliye Bakanlığı’nın ÖTV uygulama tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğlerde, satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimlerin ÖTV’den istisna olmasına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, bahis konusu yerlere yapılacak ürün teslimlerinde, malın alakalı gümrük mevzuatına göre gümrüksüz mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilecek. Bu malın kapsamda olmaması halinde, ÖTV istisnasız teslimde bulunulamayacak.

ÖTV mükellefleri, gümrüksüz satış mağazalarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek. Buna karşın bedele dahil edilmeyen tutar, faturada şerh gösterilerek belirtilecek.

Bu malın gümrüksüz satış mağazasına ya da deposuna konulduğuna ilişkin antrepo tutanağı tutulacak ve alakalı evrak gümrük idaresi tarafından onaylanacak.

ÖTV ödenerek satın alınan malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimlerinde de ÖTV iadesine olanak tanındı. Bu verginin iadesi, yalnızca ÖTV mükelleflerinden alınan ya da doğrudan ithal edilen mallar için bahis konusu olacak. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların bahis konusu mağaza ya da depolara teslimi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş ÖTV iade edilmeyecek.

USULSÜZ SATIŞTA CEZA UYGULANACAK

ÖTV mükelleflerince gümrüksüz satış mağazalarına ya da bunların depolarına teslim edilen malların iadesi halinde ise ÖTV doğmayacak. İade alınan malların tekrar teslime konu edilmesi halinde ÖTV hesaplanacak. Bu malların mağaza işleticilerince iade edilmesi durumunda ise bu durum gümrük idaresince mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen malların, hak sahipleri dışındakilere satılması ya da hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üzerinde satılması veya yersiz ya da haksız olarak her türlü kullanımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mağaza işleticisinden alınacak.

İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satış/kullanım yapıldığının tesbiti halinde, alakalı gümrük idaresi tarafından durum işleticinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaması halinde, mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller dışında, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte ÖTV mükellefinden aranacak.

Daha önce yapılan yasa değişikliği çerçevesinde, silah alımında ya da ithalinde ÖTV istisnasından faydalanabilecek kurumlar arasına Savunma Sanayii Müsteşarlığı da eklendi.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.