BDDK başkanı müjdeyi verdi! Bankalar kesenin ağzını açıyor!

BDDK Başkanı Akben “Bu çerçevede mevcut düzenlemede tüketicilere konut edinmeleri maksadıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının güvence olarak alınan konutun kıymetine oranının yüzde 80’ini aşamayacağı hükme bağlanmıştı. Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının arttırılmasına katkı sağlanabilmesi maksadıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik kartı bulunan, enerji performansı ‘A’ sınıfı olan konutlar için yüzde 90, ‘B’ sınıfı olan konutlar için yüzde 85’e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir” dedi.Son dakika... BDDK başkanı müjdeyi verdi! Bankalar keseyi açıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüketicilere konut edinmeleri maksadıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının güvence olarak alınan konutun kıymetine oranının yüzde 80’ini aşamayacağının hükme bağlandığını anımsatarak, “Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının arttırılmasına katkı sağlanabilmesi maksadıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik kartı bulunan, enerji performansı ‘A’ sınıfı olan konutlar için yüzde 90, ‘B’ sınıfı olan konutlar için yüzde 85’e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir.” dedi. 

Akben, Türkiye’nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK), Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliği tanıtım toplantısında konuştu.

Finansal sistemin hesaplı gelişme üstündeki vazgeçilmez katkısı gibi doğal kaynakların da ülkeler tarafından ortaya çıkartılması ve verimli bir şekilde kullanılmasının önem arz ettiğini aktaran Akben, şunları ifade etti:

“Bu kapsamda düzenleyici ve denetleyici kuruluş olan kurumumuz mali sektörün yaklaşık yüzde 87’sine denk gelen ve stratejik öneme sahip olan bankacılık sektörünün yerel ve uluslar arası düzeyde güven duyulan yapısını koruması ve daha da geliştirilmesi için âzâmi çaba göstermektedir. Bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler 2,4 trilyon TL’ye erişmiştir. Bu tutardan enerji sektörü yaklaşık 150 milyar TL, madencilik sektörü yaklaşık 30 milyar TL pay almaktadır. Bu sektörler banka dışı mali kurumlarımızın da yaklaşık 130 milyar nakdi kredi portföyünün yüzde 5’ini oluşturmaktadır.”

Akben, bankacılık sektörünün mevduat ve iştirak fonlarının 2 trilyon TL’ye yaklaştığını dile getirerek, aynı dönemde sektörün toplam aktif büyüklüğünün 3,5 trilyona yükseldiğini ve sermaye yeterliliğinin ise % 16 olduğunu ifade etti.

Yüzde 2,8 olan takibe dönüşmüş alacakların, aktif kalitesinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Akben, bunun aynı zamanda sektörün gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı gücünü ortaya koyduğunu anlattı.

“Enerji verimliliği yüksek konut sayısının arttırılmasına katkı sağlanabilecek”

BDDK Başkanı Akben, bankaların madencilik sektörüne kullandırdığı kredilerin sektörün toplam kredilerine oranı yüzde 1,2 olduğuna işaret ederek, “Bu elbetteki oldukça önemli bir seviye olarak görünmüyor. Sayın Bakanımızın (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak) milli ve yerli enerji konusundaki çalışmalarını takdir ve şevkle izliyoruz. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bankaların madencilik sektörüne kullandırdıkları kredileri çoğunlukla proje finansmanı ve işletme sermayesi kredilerinin oluşturduğuna dikkati çeken Akben, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugüne kadar bankaların kredilendirme konusunda özellikle madenin büyüklüğü, niteliği ve benzeri konuları açıklayacak teknik danışman raporlarının eksikliğiyle karşılaştıklarını gözlemlemekteydik. Kredilendirilecek rezervin ne olduğu, kalitesi, ne kadar süre ile işlenebileceği analizi büyük önem arz etmekteydi.

Bu noktada doğru ve güvenilir verileri yansıtan teknik raporların, hazırlanmasının uzun vadede bankalardan sağlanacak finansmanın artması yönünde teşvik edeceğini görüyoruz. Güvenilir rezerv tahminine dayanarak hazırlanacak mali raporlar bankaların madencilik sektörüne kullandıracakları krediler bakımından çok daha güvenilir ve öngörülebilir bir risk analizi yapmasına olanak tanıyacaktır. Bu durum Türkiyedeki madenlerin daha verimli şekilde işletilerek ekonomiye kazandırılmasını da sağlayacaktır.”

Akben, UMREK tarafından yetkilendirilecek kişiler tarafından rapor hazırlanması ile madencilik sektörünün daha saydam bir görünüm arz etmesi ve maliyetlerinin azaltılarak sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının mümkün olabileceğini belirterek, şunları ifade etti:

“Kurumumuz aynı zamanda milli madenler ve enerji kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması konusunda da çalışmalara destek vermeye devam edecektir. Bu çalışmaların teşvik edilmesi için muhtelif düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu çerçevede mevcut düzenlemede tüketicilere konut edinmeleri maksadıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının güvence olarak alınan konutun kıymetine oranının yüzde 80’ini aşamayacağı hükme bağlanmıştı.

Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının arttırılmasına katkı sağlanabilmesi maksadıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik kartı bulunan, enerji performansı ‘A’ sınıfı olan konutlar için yüzde 90, ‘B’ sınıfı olan konutlar için yüzde 85’e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir.”

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.